Budownictwo Konferencje

Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB

Organizatorzy:
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk,
Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

Data i miejsce konferencji: 11 – 15 września 2022 r. w Krakowie.

Tematyka części problemowej: BIM / BLCM – modelowanie cyklu życia obiektu budowlanego

Tematyka części ogólnej – Problemy naukowe budownictwa:
• Budownictwo hydrotechniczne,
• Budownictwo ogólne,
• Fizyka budowli,
• Geotechnika,
• Inżynieria materiałów budowlanych,
• Inżynieria przedsięwzięć budowlanych,
• Inżynieria komunikacyjna: mostowa i kolejowa,
• Konstrukcje betonowe,
• Konstrukcje metalowe,
• Mechanika konstrukcji i materiałów.
 

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 11.09.2022 - 15.09.2022
Miejsce: Kraków
Organizator: Politechnika Krakowska
Adres organizatora: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI