REKLAMA
Budownictwo Motoryzacja Konferencje

Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2020”, 26-27.03.2020, Kraków

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Katedry Systemów Transportowych w Politechnice Krakowskiej oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne problemy transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2020”, która odbędzie się w dniach 26-27 marca 2020 r. w Hotelu NOVOTEL CITY WEST przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie.

Tematyka Konferencji
1. Innowacyjne rozwiązania dla transportu publicznego wspierające integrację, dostępność przestrzenną i jakość obsługi.
2. Wykorzystanie pojazdów elektrycznych w obsłudze transportowej miast i aglomeracji: e-mobilność, energochłonność i bezpieczeństwo.
3. Transport zbiorowy w małych i średnich gminach.
4. Rola transportu zbiorowego w poprawie jakości życia w miastach.
5. Rola informacji w transporcie zbiorowym.
6. Kobiety w transporcie zbiorowym.

Komitet Naukowo-Programowy
Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)

Sekretarz naukowy:

dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin (Politechnika Krakowska)

Członkowie:

prof. dr hab. Wojciech Bąkowski (Uniwersytet Szczeciński) prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska) prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki (Politechnika Krakowska) dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (Politechnika Krakowska) dr hab. Robert Tomanek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) dr hab. inż. Renata Żochowska, prof. PŚ (Politechnika Śląska) dr inż. Mariusz Dudek (Politechnika Krakowska) dr inż. Andrzej Krych (Politechnika Poznańska)dr hab. inż. Mariusz Izdebski, prof. PW (Politechnika Warszawska)

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Organizatora.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 26.03.2020 - 27.03.2020
Miejsce: Kraków
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
Adres organizatora: ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA