REKLAMA
Drogi Konferencje

Konferencja „Nowoczesne nawierzchnie drogowe” – Recykling w konstrukcjach nawierzchni drogowych

Instytut Badawczy Dróg i Mostów serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję „Nowoczesne nawierzchnie drogowe” – Recykling w konstrukcjach nawierzchni drogowych, która odbędzie się 18 października 2023 r. w Warszawie.

Tematyka konferencji będzie poświęcona aktualnemu zagadnieniu, jakim jest recykling. W dzisiejszych czasach staje się on koniecznością wynikającą m.in. z założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy), która zakłada podejmowanie działań w celu ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, ich racjonalnego wykorzystania, w tym wykorzystania ponownego tak, aby minimalizować wytwarzanie odpadów i ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko.

Budownictwo drogowe jest dziedziną, która jest szczególnie predysponowana do stosowania recyklingu. Wynika to z dużej objętości robót i, tym samym, zużycia dużej ilości materiałów (np. kruszyw) oraz dużych nakładów energetycznych związanych z procesami produkcji, transportu i budowy. Zastosowanie recyklingu pozwala uzyskać istotne korzyści w obszarze drogownictwa, zarówno przy budowie nowych dróg, jak i ich remontach oraz przebudowach. Recykling może zostać uwzględniony potencjalnie w podłożu oraz zarówno w dolnych, jak i w górnych warstwach konstrukcyjnych nawierzchni. Dodatkowo budownictwo drogowe umożliwia wykorzystanie odpadów z innych dziedzin gospodarki.

Możliwość i warunki, na jakich można zastosować recykling w budownictwie drogowym jest uzależniona od wielu czynników, takich jak:

  • przepisy, które powinny określać warunki jego stosowania,
  • dostępne zalecenia technologiczne i wymagania techniczne.

Jednostki naukowe i firmy wykonawcze powinny prowadzić prace badawcze niezbędne do opracowywania nowych i doskonalenia istniejących technologii. Ponadto powinna być stosowana ocena ekonomiczna i środowiskowa stosowania recyklingu.

Konferencja ma stanowić szerokie, naukowe forum służące wymianie informacji, opinii i wniosków w zakresie recyklingu, z uwzględnieniem doświadczeń krajowych i zagranicznych. Chcemy skupić się na aspektach naukowo-technicznych, ale ciekawe doświadczenia praktyczne także będą mile widziane. W ramach konferencji są planowane referaty zamawiane i zgłaszane oraz sesja posterowa.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów dotyczących następujących zagadnień:

  • recykling nawierzchni asfaltowych,
  • recykling nawierzchni betonowych,
  • recykling głęboki z zastosowaniem mieszanek MCE i asfaltu spienionego,
  • stosowanie dodatków do mieszanek mineralno-asfaltowych i betonu pochodzących z recyklingu,
  • wykorzystanie materiałów odpadowych z różnych gałęzi przemysłu jako materiałów alternatywnych,
  • wskazanie korzyści ekonomicznych stosowania recyklingu,
  • ocena wpływu na środowisko.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji: mrp23.ibdim.edu.pl

Mamy nadzieję spotkać się w gronie osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm wykonawczych, biur projektowych, zarządców dróg oraz pracowników naukowych i studentów.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 18.10.2023
Miejsce: Warszawa
Organizator: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Adres organizatora: ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA