REKLAMA
Wod-Kan Konferencje

Kurs praktyczny „Zarządzanie sieciami wod-kan i finansowanie inwestycji”, 21.04.2020, Warszawa

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (WSEiZ) oraz Saint-Gobain PAM zapraszają na kurs praktyczny dla osób odpowiedzialnych za aspekty techniczne i ekonomiczne przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych pt. „Zarządzanie sieciami wod-kan i finansowanie inwestycji”.

Termin:  21 kwietnia 2020 r.

Miejsce: ul. Olszewska 12, Warszawa

Organizator: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie (WSEiZ)

Partner strategiczny: Saint-Gobain PAM

Wykładowcy z: WSEiZ, PW, SGGW, PGW Wody Polskie, NFOŚiGW

Program merytoryczny obejmuje zagadnienia:

– Ryzyka dotyczące transportu wody i ścieków.

– Materiały stosowane w sieciach wod-kan, Przykłady zastosowań.

– Automatyzacja obliczeń przewodów.

– Ekonomika procesu inwestycyjnego i eksploatacyjnego.

– Źródła finansowania inwestycji. 

Koszt udziału: 500 zł

Obejmuje: udział w kursie, certyfikat ukończenia kursu, przerwy kawowe, obiad i uroczyste zakończenie kursu

Wpłaty na konto: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa

Nr 43103015080000000800611008, tytułem kurs wod-kan.


Zgłoszenia można wysłać na adres e-mail: dorotap@wseiz.pl lub dokonać elektronicznie za pomocą formularza online dostępnego na stronie www.kurswodkan.pl.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 21.04.2020
Miejsce: Warszawa
Organizator: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Adres organizatora: ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA