REKLAMA
Budownictwo Targi

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2020, 20-23.10.2020, Poznań

Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają do udziału w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2020, które odbędą się w dniach 20-23 października 2020 roku w Poznaniu. Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLECO to największe i najważniejsze w Europie Środkowowschodniej targi poświęcone najnowocześniejszym technologiom środowiskowym. Od ponad trzydziestu lat POLECO przyciąga na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich tysiące osób zainteresowanych różnymi aspektami ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i gospodarki komunalnej. Podczas POLECO przedstawiane są najnowsze programy i regulacje prawne, prezentowane są nowe rozwiązania systemowe, a także omawiane kierunki rozwoju branży. To w Poznaniu przedstawiciele biznesu, polityki i nauki dyskutują na najbardziej nurtujące problemy tego sektora. Kompleksowa oferta prezentowana przez wystawców z Polski i zagranicy to przegląd najnowszych ekologicznych trendów oraz technologicznych nowinek dla firm związanych z branżą, ale także różnych gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw uwzględniających w swojej działalności aspekty środowiskowe.

Spotkania B2B

Nowością tegorocznej edycji POLECO będzie strefa spotkań B2B czyli business to business, które są szybką i skuteczną metodą wyszukiwania partnerów biznesowych. W specjalnie zaprojektowanej przestrzeni odbędą się bezpośrednie spotkania kontrahentów z przedstawicielami producentów, dystrybutorów oraz dostawców rozwiązań dla ochrony środowiska. Umożliwiają one także nawiązanie kontaktów biznesowych pomiędzy zainteresowanymi stronami. Spotkania B2B ułatwiają wymianę i przepływ informacji, pozwalają tworzyć pozytywny wizerunek firmy, a także budować i utrzymywać długofalowe relacje biznesowe. Mają również znaczący wpływ na zwiększenie liczby kontrahentów z kraju i zagranicy.

Eko rozwiązania

POLECO to prezentacja rozwiązań dla przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu. Oprócz kompleksowej oferty z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, techniki komunalnej, gospodarki wodno-ściekowej prezentowane są najnowsze rozwiązania dla smart city, odnawialne źródła energii i energooszczędne technologie dzięki, którym możliwe jest efektywne zarządzanie energią. POLECO jest również miejscem dla osób szukających urządzeń i systemów służących zachowaniu czystości w przestrzeniach miejskich oraz  gminach.

Profesjonalni zwiedzający

Targi POLECO są najważniejszym miejscem spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów, reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z branżą ochrony środowiska, gospodarką komunalną i zrównoważonym rozwojem. Targi odwiedzają przedstawiciele przedsiębiorstw m. in.: gospodarki komunalnej, gospodarki odpadami, energetycznych, ciepłowniczych i wodociągowych, a także utrzymania zieleni miejskiej. W targach uczestniczą zainteresowani wprowadzeniem energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań zarządcy: spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej.

Wydarzenia towarzyszące

O tym, że targi POLECO to istotne miejsce spotkań ekspertów świadczą także liczne konferencje i szkolenia. Również w tym roku nie zabraknie tematów najbardziej nurtujących branżę. Planowane są m. in. programowa konferencja Ministerstwa Klimatu, Forum Rozwoju Miast oraz konferencje – Ochrona przeciwpożarowa na składowiskach odpadów, Rozszerzona odpowiedzialność producentów, Gospodarka obiegu zamkniętego w przemyśle opakowań oraz Forum Energii i Recyklingu. W 2019 roku podczas targów POLECO odbyło się ponad 50 konferencji, debat i paneli eksperckich.

Eco-Trends powered by POLECO

Równocześnie z targami POLECO odbędzie się Eco-Trends – wydarzenie proekologiczne skupiające przedstawicieli rządu, samorządów, organizacji pozarządowych (NGO), start-upów, dużych społecznie odpowiedzialnych marek, pasjonatów idei zrównoważonego rozwoju oraz wszystkie grupy społeczne. Celem wydarzenia jest popularyzacja postaw proekologicznych w biznesie i życiu codziennym.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Organizatora.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 20.10.2020 - 23.10.2020
Miejsce: Poznań
Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie
Adres organizatora: ul. Głogowska 14, 60-748 Poznań
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA