REKLAMA
Drogi Kolej Konferencje

NOVDROG’23

Nowoczesne Technologie w Projektowaniu, Budowie i Eksploatacji Infrastruktury Drogowej Miast, Metropolii i Regionów – Novdrog’23

Konferencja odbędzie się w dniach 20–21 kwietnia 2023 roku w Hotelu Novum w Niepołomicach.

TEMATYKA KONFERENCJI

I.    Zmiany legislacyjne w branży drogowej
1.1  Koniunktura w budownictwie branży drogowej w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej
1.2 Zmiany w prawie dotyczące dróg publicznych i nowe wytyczne WR-D jako dokumenty promujący „dobrą praktykę”
1.3 Prawo zamówień publicznych w praktyce
1.4 Destrukt asfaltowy w świetle Rozporządzenia Ministra Klimatu o utracie przez destrukt statusu odpadu 1.5 Zmiany legislacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

II.    Innowacyjności w drogownictwie
2.1 Stosowanie OZE w drogownictwie wraz z zastosowaniem magazynów energii
2.2 Rola BIM w procesie projektowania i zarządzania infrastrukturą drogową
2.3 Cyfryzacja w budowie i zarządzaniu infrastrukturą drogową (BIM, systemy informatyczne, PMS itp.) 2.4 Systemy cyfrowej inspekcji inwestycji drogowych (np. z zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych, sensorów monitorujących zarówno infrastrukturę, jak i pracowników obsługujących inwestycję)

III.    Planowanie i perspektywa realizacji poszczególnych Programów
3.1 Plany inwestycyjne branży drogowej
3.2 Realizacja Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024
3.3 Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku
3.4  Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Małopolskiego na lata 2021-2030
3.5 Doświetlenia  przejść dla pieszych w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego jako integralny element programów BRD
3.6 Generalny Pomiaru Ruchu Drogowego i jego zastosowania

IV.    Technologie w drogownictwie
4.1 Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i obiektów drogowych
4.2 Technologie nawierzchni drogowych
4.3 Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruktury drogowej w tym tuneli komunikacyjnych i sieci tramwajowych (zintegrowanej z drogami kołowymi)
4.4 Odwodnienie dróg, ulic, lotnisk, parkingów i placów
4.5 Ochrona środowiska

V.    Wyzwania w kształceniu kadry drogowej na uczelniach w świetle nowych wytycznych dotyczących zmian w projektowaniu

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 20.04.2023 - 21.04.2023
Miejsce: Niepołomice
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
Adres organizatora: ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA