REKLAMA
Drogi Energetyka Inż. Bezwykopowa
1 Minuta czytania

Nowoczesne technologie bezwykopowej budowy rurociągów – dwusemestralne studia podyplomowe

Studia trwają dwa semestry i obejmują 170 godz. wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez słuchaczy – wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie zasad projektowania, budowy oraz eksploatacji infrastruktury służącej do transportu (dystrybucji) m.in. gazu ziemnego, wody i ścieków ze szczególnym uwzględnieniem technologii bezwykopowych.

PATRONAT MEDIALNY NBI

W trakcie studiów słuchacze zapoznają się szczegółowo z zasadami projektowania i wykonywania liniowych, rurowych instalacji podziemnych budowanych za pomocą technologii bezwykopowych m.in. HDD, Direct Pipe, Mikrotunelowanie, itp. Pozwoli to na zwiększenie dynamiki gazyfikacji i kanalizacji kraju oraz mniejszą uciążliwość dla środowiska naturalnego. Studia trwają dwa semestry i obejmują 170 godz. wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych. Zajęcia wprowadzone będą zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych AGH, jak i przez specjalistów-praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w sektorze technologii bezwykopowych. Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia, a zawodowo związanych z sektorem technologii bezwykopowych, gazownictwem, wodociągami i energetyką.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 02.10.2024
Miejsce: Kraków
Organizator: AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Adres organizatora: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków pawilon A-1, pokój 104
Tel.: 12 617 22 00
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA