REKLAMA
Budownictwo Kolej Konferencje Webinarium

Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL 2020, 2.12.2020

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, Politechniki Krakowskiej – Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zaprasza do udziału w webinarium Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL 2020.

TEMATYKA WEBINARIUM
Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy, w tym:
1. Inwestycje kolejowe w obliczu nowej rzeczywistości gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia. Pandemia impulsem zmian organizacyjnych,

2. Doświadczenia z przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych w ostatniej dekadzie i rekomendacje na lata 2021-2027, w tym: czy jesteśmy gotowi na budowę nowych linii kolejowych dużych prędkości? czy raczej skoncentrować się na modernizacji istniejących korytarzy kolejowych? 2×25 KV – czy w Polsce się opłaca?
3. Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM,

4. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających z interoperacyjności,

5. Konsekwencje i problemy wdrożenia IV pakietu kolejowego,

6. Czynniki warunkujące bezpieczeństwo przewozów kolejowych,

7. Nowa jakość i rozwój procesów utrzymania infrastruktury na zmodernizowanych liniach kolejowych – w szczególności z V=160 km/h i więcej – utrzymanie prewencyjne a nie awaryjne,

8. Rozwój transportu szynowego w miastach i regionach zintegrowany z innymi gałęziami transportu,

9. Kolej XXI wieku – możliwości finansowania zewnętrznego prac badawczo-rozwojowych i innowacji ze środków instytucji finansujących granty badawcze (np. NCBR); wdrażanie nowoczesnych rozwiązań (nowoczesne rozjazdy, systemy diagnostyczne, GSM-R, ETCS, bezciężarowe kotwienie sieci trakcyjnej, itp.); Zielony Ład – nowe szanse dla kolei,

10. System stypendialny studentów i uczniów jako sposób pozyskiwania wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

PATRONAT HONOROWY
Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A.
Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC
Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior
Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie konferencji NOVKOL 2020.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 02.12.2020
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
Adres organizatora: ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA