REKLAMA
Drogi Kolej Konferencje

Polskie Forum Transportu, Logistyki i Spedycji – FORUM TRANSPORTU 2024

W dniach 27-28 czerwca 2024 r. odbędzie się w Dąbrowie Górniczej Polskie Forum Transportu, Logistyki i Spedycji – FORUM TRANSPORTU 2024. Organizatorzy przedsięwzięcia postawili sobie za cel przygotowanie raportu dotyczącego zwiększenia dostępności transportowej Polski przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez opracowanie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.

PATRONAT MEDIALNY NBI

Urzeczywistnienie tego celu pozwoli na stworzenie dogodnych warunków, sprzyjających stabilnemu rozwojowi gospodarczemu kraju. Powołany zespół przygotuje Raport końcowy FORUM TRANSPORTU 2024, który zostanie przesłany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu RP, najwyższych władz państwowych, samorządów, przedsiębiorstw: transportowych, logistycznych i spedycyjnych, uczelni i ośrodków naukowo-badawczych, szkół średnich oraz organizacji społeczno-gospodarczych zajmujących się transportem, logistyką i spedycją.

Patronat honorowy:

 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej – Minister Barbara Nowacka
 2. Ministerstwo Infrastruktury – Minister Dariusz Klimczak
 3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Minister Dariusz Wieczorek
 4. Ministerstwo Przemysłu – Minister Marzena Czarnecka
 5. Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk – Przewodniczący Wojciech Wawrzyński

Innowacyjne aspekty FORUM TRANSPORTU 2024

 1. Opracowanie kompleksowej oceny aktualnej sytuacji polskiego transportu, logistyki i spedycji oraz wypracowanie kierunków dalszych działań w tym zakresie do 2030 roku, możliwych do wykorzystania przez decydentów gospodarczych, politycznych i edukacyjnych.
 2. Integracja głównych gałęzi transportu (kolejowego, drogowego, morskiego, lotniczego i wodnego, śródlądowego), rozumianych jako zintegrowany system transportowy.
 3. Integracja i współpraca merytoryczna w obszarach nauki, gospodarki i edukacji.
 4. Integracja wszystkich środowisk naukowych, gospodarczych i edukacyjnych.
 5. Integracja międzypokoleniowa w obszarach nauki, gospodarki i edukacji.
 6. Gwarancja najwyższej jakości merytorycznej w realizacji celu FORUM TRANSPORTU 2024 (250–osobowa Rada Naukowa, składająca się z rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników katedr, dyrektorów ośrodków naukowo-badawczych, dyrektorów szkół, prezesów i dyrektorów przedsiębiorstw oraz ekspertów zajmujących się transportem, logistyką i spedycją, którzy potwierdzili swoje zaangażowanie merytoryczne i organizacyjne).
 7. Wykorzystanie najnowszej wiedzy i informacji ze świata (Debaty: Polska – Europa, Polska – Azja, Polska – Ameryka, Polska – Afryka).

Program Ramowy

27 czerwca 2024 r – czwartek
09.00 – 10.00Recepcja. Zwiedzanie wystaw i stoisk firmowych
10.00 – 11.45Panele Tematyczne A-D  
– Panele NAUKA
– Panele EDUKACJA: „Jakość kształcenia specjalistów transportowych”  
– Panele GOSPODARKA
– Panele promujące transport
12:00 – 14.00Debaty podsumowujące
14:15 – 15.15Obiad
15.15 – 15.45Uroczyste otwarcie FORUM 2024
15.45– 18.00Sesja Plenarna
18.30 – 20.30Kolacja
28 czerwca 2014 r. – piątek
09:45 – 11.15III Debata Polskich Ministrów Transportu (1989 – 2024)
20 ROCZNICA PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UE
11:30 – 12:45Jubileusz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Marka Sitarza
12:45 – 13:00Podsumowanie i zakończenie FORUM 2024 
13.00Obiad

W imieniu organizatorów FORUM TRANSPORTU 2024 serdecznie zapraszamy Państwa na to wydarzenie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuję kolejność zgłoszeń.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 27.06.2024 - 28.06.2024
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Organizator: Katedra Transportu i Informatyki Akademii WSB
Adres organizatora: ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA