REKLAMA
Budownictwo Konferencje

VII Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce, 24-27.11.2020, Bydgoszcz

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska zapraszają na VII Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce, które odbędzie się w dniach 24-27 listopada 2020 r. w Bydgoszczy.

Tematyka Sympozjum dotyczyć będzie następujących zagadnień:
– racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych i zdegradowanych: rekultywacja, remediacja, rewitalizacja,
– możliwości zagospodarowania przestrzeni podziemnej miast i aglomeracji, zwłaszcza w gęstej zabudowie,
– dobre i złe praktyki w dokumentowaniu i badaniach środowiska geologicznego, jako podłoża budowlanego,
– niepewność modelu geologicznego, a budowa sieci transportowej i przesyłowej oraz realizacja inwestycji budowlanych,
– wdrażanie nowoczesnych badań do praktyki dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich,
– cyfryzacja w geologii inżynierskiej: wdrożenie narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych w standardzie BIM/geoBIM, wykorzystanie nowoczesnych technologii GIS,
– innowacyjne kierunki wykorzystanie środowiska geologicznego jako źródła energii odnawialnej w inwestycjach budowlanych.

Komitet Naukowy

Przewodnicząca: prof. dr hab. inż. Joanna Pinińska (Uniwersytet Warszawski)
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Maciej Kumor (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)

Członkowie Komitetu

dr inż. Zbigniew Bestyński (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB)
prof. dr hab. inż. Marek Cała (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)
dr hab. Krystyna Choma-Moryl, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Paweł Dobak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Tomasz Falkowski, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
dr Zbigniew Frankowski (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Andrzej Gruchot (Uniwersytet Rolniczy)
prof. dr hab. Ryszard Kaczyński (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Sebastian Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Paweł Łukaszewski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Radosław Mieszkowski (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. inż. Tomasz Owerko, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)
dr hab. Anna Pasieczna, prof. PIG-PIB (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów)
dr hab. Marek Rembiś, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Stanisław Rybicki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)
dr hab. Marek Tarnawski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
prof. dr hab. inż. Andrzej Truty (Politechnika Krakowska)
prof. Piotr Tuchołka (University of Paris SUD)
prof. dr hab. inż. Maciej Werno (Politechnika Koszalińska)
dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. Peter Wołoszyn (Lwowski Uniwersytet Narodowy)
dr hab. inż. Henryk Woźniak, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie)
prof. dr hab. Antoni Wójcik (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB)
dr hab. Piotr Zawrzykraj (Uniwersytet Warszawski)

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Organizatora.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 24.11.2020 - 27.11.2020
Miejsce: Bydgoszcz
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Adres organizatora: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
E-mail: wpgi@pgi.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA