REKLAMA
Mosty Konferencje

Wrocławskie Dni Mostowe – Wyzwania Współczesnego Mostownictwa

Pierwsze dwudziestolecie XXI wieku to okres największego w  dziejach Polski rozwoju budownictwa infrastrukturalnego. W tym okresie wybudowaliśmy podstawową sieć autostrad i  dróg ekspresowych. Prowadzone są dalsze inwestycje drogowe oraz modernizacja linii kolejowych. W ramach tych inwestycji powstało w Polsce ponad 2000 nowych obiektów mostowych, a polscy inżynierowie opanowali zasady projektowania i budowy nowoczesnych konstrukcji. W Polsce powstały największe w Europie mosty typu ekstradosed, innowacyjne mosty hybrydowe i obiekty z kompozytów. Niemniej jednak w przebiegu niektórych procesów inwestycyjnych zostały wykazane niedostatki w  zakresie projektowania czy przestrzegania reżimów technologicznych. W kilku nowych mostach wystąpiły awarie kabli zewnętrznych czy niedoszacowanie nośności. Te i inne czynniki spowodowały, że Organizatorzy Seminarium Naukowo-Technicznego Wrocławskie Dni Mostowe postanowili spotkanie w 2022 poświęcić wyzwaniom jakie stawia się przed inżynierem współczesnego mostownictwa.

Zapraszamy wszystkie środowiska związane z obszarem inżynierii mostowej do aktywnego udziału w tym wydarzeniu, na którym  przewidujemy dyskusję nad następującymi zagadnieniami:
– rola administracji centralnej w kreowaniu i kontroli kierunków rozwoju mostownictwa w Polsce,
– potrzeba niezależnej weryfi kacji projektów dużych i nietypowych obiektów mostowych,
– rola nadzoru inwestorskiego nad realizacją obiektów mostowych,
– tunele, konieczność w polskiej infrastrukturze drogowej,
– poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych o dużej trwałości i niskich kosztach utrzymania,
– poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych o znacznej odporności na działania wojenne i zamachy terrorystyczne,
– zastosowanie kompozytowych materiałów do budowy mostów,
– doskonalenie metod oceny stanu technicznego obiektów mostowych i wykorzystanie do obserwacji stanu technicznego konstrukcji za pomocą systemu kontrolno-pomiarowego (monitoring struktu-ralny, SHM),
– obiekty inżynierskie typu landmark,
– kierunki badań naukowych w obszarze budownictwa,
– interesujące konstrukcje powstałe w ostatnim czasie w Polsce i na świecie – zalety i wady, blaski i cienie realizacji.

Tradycyjnie Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe poprzedzone będzie profilowanymi warsztatami, które w tym roku odbędą się pod hasłem: Materiały kompozytowe w mostownictwie.

Zapraszam do czynnego udziału i  współtworzenia merytorycznych treści Seminarium!

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 24.11.2022 - 25.11.2022
Organizator: Katedra Dróg, Mostów, Kolei i Lotnisk Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
Adres organizatora: Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
E-mail: wdm@pwr.edu.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA