REKLAMA
Budownictwo Geoinżynieria Konferencje

XLIV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii

XLIV konferencja z cyklu Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii odbędzie się w dniach 20-23 marca 2023 r. w Karpaczu. Uczestnikami Szkoły są przedstawiciele nauki, praktyki i biznesu, którzy zajmują się w swojej działalności szeroko pojętymi zagadnieniami geoinżynierii.

Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii jest spotkaniem cyklicznym o dobrze już ugruntowanej renomie. Cel i charakter Szkoły pozostają niezmienne od niemal 50 lat – jest to integracja specjalistów przemysłu i środowisk naukowo-badawczych, stworzenie możliwości uaktualnienia i pogłębiania wiedzy oraz prezentacja aktualnych problemów mechaniki górotworu i geoinżynierii.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-23 marca 2023 r. w 5-gwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Rejestracja jest dostępna na stronie www.zsmgig.pwr.edu.pl

Jako temat przewodni nadchodzącej edycji Szkoły przyjęto „Interdyscyplinarne wyzwania współczesnej geoinżynierii”. Podczas obrad dyskutowane będą m.in. zagadnienia budownictwa tunelowego, które zwłaszcza w ostatnich latach przeżywa w Polsce swoisty renesans. Drugim, równie aktualnym i ważnym tematem będą wielkoobszarowe budowle geotechniczne, w tym obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, składowiska odpadów oraz suche zbiorniki przeciwpowodziowe. W obu przypadkach poruszone zostaną szerokie spektra zagadnień w ujęciu interdyscyplinarnym, tj. rozważania nie zostaną ograniczone wyłącznie do projektowania i wykonawstwa, ale obejmą problematykę rozwoju i wdrażania nowych technologii, monitoringu i zarządzania.

Jednocześnie na Szkole nie zabraknie dobrze już ugruntowanej i dyskutowanej regularnie w ramach dotychczasowych spotkań tematyki, obejmującej zagadnienia takie jak technologie hybrydowe w geoinżynierii, modelowanie numeryczne w górnictwie i geotechnice, eksploatacja podziemna i odkrywkowa, procesy dynamiczne w górotworze, modelowanie zjawisk fizycznych zachodzących w ośrodku skalnym i gruntowym. Zakres tematyczny Szkoły jest zatem bardzo szeroki i dotyczy ważnych zagadnień, do rozwoju których konieczna jest współpraca specjalistów z różnych branż.

Szczegółowe informacje dot. udziału w konferencji, oferowanych możliwości publikacyjnych, a także proponowanych form udziału komercyjnego firm dostępne są na stronie konferencji: www.zsmgig.pwr.edu.pl oraz w wydarzeniu na Facebooku: https://fb.me/e/2p1UxO0kI

Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Innowacji i Biznesu Politechniki Wrocławskiej oraz Katedrę Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej we współpracy z Katedrą Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej, Polskim Komitetem Geotechniki oraz KGHM Cuprum.
 

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 20.03.2023 - 23.03.2023
Miejsce: Karpacz
Organizator: Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
Adres organizatora: ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA