REKLAMA
Budownictwo Konferencje

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna Warsztaty Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, 26-28.10.2020, Kielce – Cedzyna

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Kielce oraz Politechnika Świętokrzyska Wydział Budownictwa i Architektury serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XVI Konferencji Naukowo-Technicznej Warsztaty Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, która odbędzie się w dniach 26-28 października 2020 r. w Kielcach – Cedzynie.

Patronat Konferencji
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Mgr Norbert Książek –  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Instytut Techniki Budowlanej
Dr inż. Robert Geryło –  Dyrektor ITB
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński – Prezes PIIB
Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Mgr inż. Ryszard Tryskosko – Przewodniczący ZG PZiTB
Politechnika Świętokrzyska
Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński – Rektor PŚk

Komitet Naukowo-Programowy
Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
Sekretarz:
Dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk
Członkowie:
Prof. dr hab. inż. Antoni Biegus
Prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski
Prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Dr inż. Robert Geryło
Prof. dr hab. inż. Anna Halicka
Prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła
Prof. dr hab. inż. Marek Iwański
Dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda
Dr inż. Krzysztof Kuczyński
Prof. dr hab. inż. Mieczysław S. Kuczma
Mgr inż. Krzysztof Latoszek
Dr hab. inż. Paweł Lewiński, prof. ITB
Prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
Prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka
Prof. dr hab. inż. Andrzej S. Nowak
Dr inż. Marian Płachecki
Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
Dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
Dr hab. inż. Jacek Szer
Dr inż. Jarosław Szulc
Prof. dr hab. inż. Marian Tracz
Prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński
Prof. dr hab. inż. Adam Zybura

Cel Konferencji
Wychodząc naprzeciw potrzebie doskonalenia zawodowego czynnie działających w branży budowlanej specjalistów, organizowana w formie warsztatów, Konferencja Naukowo-Techniczna Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, stała się już od wielu lat miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Podstawowym celem tej Konferencji jest prezentowanie podstaw naukowych działalności budowlanej, koniecznych do rozwiązywania konkretnych, nie rzadko bardzo złożonych problemów, związanych z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych.

Biorąc pod uwagę, że obecnie wiele obiektów zmienia sposób użytkowania lub ze względu na swój wiek wchodzi w okres podwyższonego zagrożenia i awaryjności, częściej też występują kataklizmy, takie jak powodzie i pożary, a także powstają obiekty o znacząco „odpowiedzialnej” konstrukcji, problemy z zakresu rzeczoznawstwa coraz bardziej się rozszerzają. Wymaga to ciągłego uzupełniania wiedzy szczególnie z zakresu: zastosowania nowych materiałów, prowadzenia monitoringu i diagnostyki oraz  stosowanych w tym celu metod badawczych i interpretacji uzyskiwanych wyników, a także wdrażania nowoczesnych technologii budowlanych oraz metod napraw i wzmacniania. Wszystko to powoduje potrzebę coraz liczniejszej kadry przygotowanej do podejmowania tych bardzo odpowiedzialnych zadań, a tym samym potrzebę współpracy i transferu wiedzy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Tematyka Warsztatów
1. Zagadnienia formalno-prawne w działalności Rzeczoznawcy i Specjalisty Budowlanego.
2. Systemy monitoringu i nieniszczące metody badawcze stosowane w ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych z analizą wyników i przykładami zastosowań.
3. Oceny stanów technicznych i trwałości  konstrukcji z uwzględnieniem wpływu środowiska i innych oddziaływań zewnętrznych.
4. Zagadnienia obejmujące stosowanie nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych.
5. Metody oceny właściwości cieplnych obiektów budowlanych.
6. Ocena bezpieczeństwa obiektów po pożarze.

Adres Komitetu Organizacyjnego
Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury
„Rzeczoznawstwo 2020”
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
tel. +48 41 34 24 808
fax +48 41 34 43 784
e-mail: rzeczoznawstwo2020@tu.kielce.pl
www.rzeczoznawstwo2020.tu.kielce.pl

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 26.10.2020 - 28.10.2020
Miejsce: Cedzyna
Organizator: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej
Adres organizatora: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA