Kolej Mosty Konferencje
1 Minuta czytania

XVIII Wrocławskie Dni Mostowe – Obiekty Mostowe

PATRONAT MEDIALNY NBI

Polscy inżynierowie wnieśli znaczący wkład w budowę linii kolejowych nie tylko na obszarze obecnej Polski, ale również poza jej granicami. Budowali linie kolejowe, które przeszły do legendy inżynierii kolejowej. Mamy tu na myśli ekstremalnie trudne linie kolejowe, jak np. Kolej Transsyberyjską w Rosji budowaną w latach 1891–1916, Kolej Wschodnio-Chińską w Mandżurii (1898–1903) czy Centralną Kolej Transandyjską w Peru (1860–1894).

Po obranej strategii rozwoju infrastruktury, w ostatnich kilkunastu latach, w Polsce prowadzona jest intensywna modernizacja głównych i lokalnych linii kolejowych, w ramach której wymieniana jest znaczna część wyeksploatowanych obiektów mostowych na nowe lub następuje ich rewitalizacja, a w związku z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego rozważana jest budowa linii kolejowych dużych prędkości, na których obiekty mostowe muszą spełniać specjalne warunki.

Biorąc to pod uwagę Organizatorzy Wrocławskich Dni Mostowych podjęli decyzję o poświęceniu kolejnej edycji seminarium właśnie tematyce mostów kolejowych. Tradycyjnie Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe poprzedzone będzie profilowanymi warsztatami, które w tym roku odbędą się 22 listopada 2023 r. pod hasłem: Monitoring obiektów mostowych. Seminarium WDM 2023 odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2023 r. na Politechnice Wrocławskiej.

W ramach obrad seminarium przewidujemy podjęcie dyskusji w obrębie następujących zagadnień:
– historia rozwoju mostów kolejowych,
– perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej,
– zabytkowe mosty kolejowe,
– utrzymanie mostów kolejowych,
– wzmacnianie i przebudowa,
– obciążenia mostów na lokalnych liniach kolejowych,
– nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne,
– tunele kolejowe,
– mosty dla linii dużych prędkości.

Zapraszamy wszystkie środowiska związane z obszarem inżynierii mostowej do aktywnego udziału w tym wydarzeniu i współtworzenia merytorycznych treści seminarium.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 22.11.2023 - 24.11.2023
Miejsce: Wrocław
Organizator: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Katedra Dróg, Mostów, Kolei i Lotnisk Politechniki Wrocławskiej
Adres organizatora: Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27, 50–370 Wrocław
E-mail: wdm@pwr.edu.pl
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI