REKLAMA
Budownictwo Drogi Kolej Konferencje

XX Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL ’21”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, Politechniki Krakowskiej – Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zaprasza na Jubileuszową XX Konferencję Naukowo-Techniczną Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL ’21, która odbędzie się w dniach 1 grudnia – 3 grudnia 2021 r. w hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa w Zakopanem.

Tematyka konferencji

Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy, w tym:

1. Realizacja Krajowego Programu Kolejowego – perspektywy rozwoju polskiej kolei.

2. Inwestycje kolejowe w obliczu pandemii i nowej rzeczywistości gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej, w tym Krajowy Plan Odbudowy, Europejski Zielony Ład, Centralny Port Komunikacyjny.

3. Doświadczenia z przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych w ostatniej dekadzie i rekomendacje na lata 2021-2027, w tym efektywność zrealizowanych inwestycji, modyfikacje założeń wynikające ze zmiany otoczenia i nowych prognoz, ocena jakości zastosowanych materiałów i systemów.

4. Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM, Asset Management.

5. Zagadnienia związane z obiektami inżynieryjnymi, w szczególności ze stosowaniem najnowszych osiągnięć technologicznych i materiałowych w budowie, rozbudowie lub remontach istniejącej infrastruktury kolejowej.

6. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających z interoperacyjności.

7. Wdrażanie IV pakietu kolejowego.

8. Nowa jakość i rozwój procesów utrzymania infrastruktury na zmodernizowanych liniach kolejowych, w szczególności z prędkością 160 km/h i więcej, w tym doświadczenia z eksploatacji CMK i linii Warszawa – Gdańsk z prędkością max. 200 km/h.

9. Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach i poprawa dostępności w regionach, Program Kolej Plus.

10. Kolej XXI w. – możliwości finansowania zewnętrznego prac badawczo-rozwojowych i innowacji.

11. Zagadnienia transportu szynowego w kształceniu na uczelniach technicznych.

Patronat Honorowy

Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury

Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski*

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A.

*Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

*Adam Wielądek – Honorowy Przewodniczący UIC

*Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy SITK RP Senior

*Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

*Organizatorzy wystąpili o objęcie patronatem honorowym

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Organizatora.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 01.12.2021 - 03.12.2021
Miejsce: Zakopane
Organizator: SITK RP Oddział w Krakowie
Adres organizatora: ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA