Budownictwo Drogi Geoinżynieria Hydrotechnika Kolej Mosty Tunele Konferencje
1 Minuta czytania

XXXI Konferencja Awarie Budowlane

Konferencja od pół wieku stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych.

PATRONAT MEDIALNY NBI

Konferencja składać się będzie z sesji problemowych, w których prezentowane będą referaty zamówione przez Organizatorów Konferencji oraz z sesji tematycznych obejmujących referaty zgłoszone przez uczestników i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji.

Tematyka konferencji:

  • zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobiegania awariom budowlanym,
  • analiza przyczyn katastrof i awarii budowlanych,
  • sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji,
  • ocena i analiza procesów projektowania, wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych,
  • problemy rewitalizacji obiektów zabytkowych i rekonstrukcja historycznych zespołów architektury.

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych, projektantów i ekspertów budowlanych, pracowników firm konsultingowych, osób związanych z wykonawstwem i nadzorem budowlanym oraz do pracowników administracji budowlanej.

W czasie trwania Konferencji przewidywana jest prezentacja nowości technicznych związanych z diagnostyką budowli oraz zabezpieczeniami i naprawami konstrukcji, a także organizowane będą wystawy firm i przedsiębiorstw. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 20.05.2024 - 24.05.2024
Miejsce: Międzyzdroje
Organizator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Adres organizatora: Al. Piastów 50a, 70-311 Szczecin
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI