REKLAMA
Energetyka Konferencje

XXXI Międzynarodowa Konferencja DRILLING-OIL-GAS AGH 2020, 3-5.06.2020, Kraków

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, że w dniach 3-5 czerwca 2020 roku odbędzie się pod patronatem JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 31. Międzynarodowa Konferencja DRILLING-OIL-GAS AGH 2020, pod hasłem: Innovative and sustainable development in the oil and gas industry.

Konferencja jest międzynarodowym forum dla naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli firm działających w obszarach związanych z górnictwem nafty i gazu. Podczas Konferencji przedstawione będą najnowsze naukowe i przemysłowe osiągnięcia branży naftowej i gazowniczej. W programie Konferencji przewidujemy organizację sesji plenarnej, sesji specjalistycznych oraz sesji posterowej o tematyce związanej m.in. z:

  • technologiami i technikami wiertniczymi,
  • poszukiwaniem i udostępnianiem złóż surowców płynnych,
  • eksploatacją złóż surowców płynnych,
  • modelowaniem i symulacją eksploatacji złóż węglowodorów,
  • magazynowaniem/składowaniem bezzbiornikowym,
  • transportem i dystrybucją gazu i ropy,
  • ochroną środowiska w górnictwie nafty i gazu,- rynkami ropy i gazu.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: Barbara Uliasz-Misiak, AGH
Z-ca Przewodniczącego ds. naukowych: Stanisław Rychlicki, AGH
Z-ca Przewodniczącego ds. ogólnych: Aleksandra Jamrozik, AGH
Z-ca Przewodniczącego ds. organizacyjnych: Jan Artymiuk, AGH
Z-ca Przewodniczącego ds. finansowych: Robert Ślizień, AGH
Sekretarz Techniczny: Elżbieta Lis, AGH
Sekretarz Naukowy: Sławomir Wysocki, AGH

Członkowie
Piotr Kosowski, AGH
Marcin Maciaszek, AGH
Michał Maruta, AGH
Justyna Polańska, AGH
Krzysztof Polański, AGH
Iwona Szlązak, AGH
Tomasz Włodek, AGH

Organizatorzy

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel. +48 12 617 22 29
e-mail: wwnig@agh.edu.pl

Fundacja Wiertnictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje
Al. Mickiewicza 30, paw. A-4, p. 312A
30-059 Kraków
tel./fax +48 12 617 22 96

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Organizatora.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 03.06.2020 - 05.06.2020
Miejsce: Kraków
Organizator: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Adres organizatora: Al. Mickiewicza 30, 
30-059 Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA