Budownictwo Hydrotechnika Konferencje

XXXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych” 24-27.02.2020 oraz V Warsztaty modelowania komputerowego w geotechnice, 27-29.02.2020, Korbielów

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów zapraszają środowisko naukowców i projektantów do uczestnictwa w XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych”, która odbędzie się w dniach 24-27 lutego 2020 r. w Korbielowie. W dniach 27-29 lutego 2020 r. w Korbielowie odbędzie się V edycja Warsztatów modelowania komputerowego w geotechnice.

Tematyka i cel Konferencji
Tematyka konferencji obejmuje całokształt zagadnień związanych ze współczesnymi metodami projektowania i analizy ziemnych, betonowych i żelbetowych konstrukcji inżynierskich, w szczególności hydrotechnicznych oraz inne zagadnienia szeroko pojętej mechaniki konstrukcji inżynierskich.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych osiągnięć naukowo-badawczych oraz wymiana doświadczeń – między uczestnikami konferencji reprezentującymi ośrodki naukowe, biura projektowe oraz firmy wykonawcze – dotyczących najnowszych trendów rozwoju myśli naukowej w dziedzinie komputerowego wspomagania metod projektowania. Cechą konferencji jest jej szeroki zakres tematyczny obejmujący geotechnikę, hydrotechnikę, a także teorię i praktykę projektowania konstrukcji inżynierskich.

Komitet Honorowy

– Prof. dr hab. inż. Jan Kazior – Rektor Politechniki Krakowskiej
– Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak – Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
– Prof. zw. dr hab. inż. Maciej Gryczmański – Politechnika Śląska
– Prof. dr hab. inż. Jan Szarliński – Politechnika Krakowska
– Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – Akademia Górniczo-Hutnicza
– Prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Wolski – GEOTEKO Warszawa

Komitet Naukowy i Organizacyjny
Przewodniczący

– Dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK – Politechnika Krakowska
Sekretarze
– Dr inż. Michał Grodecki – Politechnika Krakowska
– Mgr Anna Mleko  – Politechnika Krakowska
Członkowie
– Dr hab. inż. Marcin Cudny prof. PG – Politechnika Gdańska
– Dr hab. inż. Jan Gaszyński prof. PK – Politechnika Krakowska
– Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński – Politechnika Warszawska
– Dr hab. inż. Elżbieta Pilecka prof. PK – Politechnika Krakowska
– Dr hab. inż. Paweł Popielski prof. PW – Politechnika Warszawska
– Dr hab. inż. Wojciech Puła prof. PWr – Politechnika Wrocławska
– Dr hab. inż. Waldemar Świdziński prof. IBW PAN – Instytut Budownictwa Wodnego PAN Gdańsk
– Dr hab. inż. Aleksander Urbański prof. PK – Politechnika Krakowska|
– Dr hab. inż. Andrzej Winnicki prof. PK – Politechnika Krakowska

Adres Komitetu Organizacyjnego

XXXII Ogólnopolska Konferencja N-T Korbielów 2020
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów L-9
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Tel. 12 628 23 35/12 628 28 22

Więcej informacji znają Państwo na stronie Organizatora.

V Warsztaty modelowania komputerowego w geotechnice


Miejsce i czas trwania warsztatów

Warsztaty odbędą się zaraz po zakończeniu Konferencji w Korbielowie w OWT JONTEK w dniach 27.02-29.02.2020 roku (od czwartku do soboty). Przyjazd do Korbielowa 27.02.2020 r. godz. 13:00, wyjazd 29.02.2020 r. godz.10:00 (po śniadaniu).

Tematyka i cel warsztatów

W trakcie Warsztatów omówiony zostanie nowy model Hardening Soil-Brick oraz metody kalibracji parametrów tego modelu na bazie testów laboratoryjnych oraz sondowań CPTU/SDMT wykorzystując pakiet Virtual Lab w środowisku ZSoil. Następnie zaprezentowane zostaną uproszczone kalkulatory MES do analizy zabezpieczenia głębokich wykopów w technologiach ścianek szczelnych, szczelinowych oraz ścianek berlińskich.

Zaprezentowany zostanie sposób modelowania 3D konstrukcji budynku wraz z częścią podziemną oraz zabezpieczeniem wykopu w technologii ścian szczelinowych.

Dodatkowo zaprezentowany zostanie pakiet ZSoil Python SDK do obróbki wyników obliczeń MES na bazie którego użytkownicy mogą realizować swoją własną analizę wyników.

Osoby uczestniczące w Warsztatach, na tydzień przed ich rozpoczęciem, otrzymają pełną wersję oprogramowania ZSoil ważną przez jeden miesiąc oraz wersję źródłową wszystkich klas ZSoil Python SDK. Oprogramowanie należy zainstalować przed Warsztatami na swoim własnym laptopie z 64-bitowym systemem Windows 7, 8 lub 10.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Organizatora

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 27.02.2020 - 29.02.2020
Miejsce: Korbielów
Organizator: Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Adres organizatora: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
E-mail: wil@pk.edu.pl
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI