Budownictwo Geoinżynieria Hydrotechnika Konferencje
2 Minuty czytania

XXXIV Metody Komputerowe w Analizie i Projektowaniu Konstrukcji Hydrotechnicznych

PATRONAT
MEDIALNY:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów zapraszają środowisko  naukowców  i  projektantów  do uczestnictwa w XXXIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Metody  Komputerowe w Projektowaniu i Analizie  Konstrukcji  Hydrotechnicznych”.

PATRONAT MEDIALNY NBI
fot. Wiroj Sidhisoradej, Freepik

Tematyka konferencji obejmuje całokształt zagadnień związanych ze współczesnymi metodami projektowania i analizy ziemnych, betonowych i żelbetowych konstrukcji inżynierskich, w szczególności hydrotechnicznych oraz inne zagadnienia szeroko pojętej mechaniki konstrukcji inżynierskich.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych osiągnięć naukowo-badawczych oraz wymiana doświadczeń – między uczestnikami konferencji reprezentującymi ośrodki naukowe, biura projektowe oraz firmy wykonawcze – dotyczących najnowszych trendów rozwoju myśli naukowej w dziedzinie komputerowego wspomagania metod projektowania. Cechą konferencji jest jej szeroki zakres tematyczny obejmujący geotechnikę, hydrotechnikę, a także teorię i praktykę projektowania konstrukcji inżynierskich.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 26.02.2024 - 29.02.2024
Miejsce: Korbielów
Organizator: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów
Adres organizatora: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Tel.: 12 628 23 35
E-mail: L-9@pk.edu.pl
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI