REKLAMA
Drogi Geoinżynieria Mosty NBI poleca książki Wiadomości
1 Minuta czytania

Fundamenty palowe. T. 2. Badania i zastosowania

Tom II 2-tomowego opracowania, zawierającego kompleksowe ujęcie problematyki fundamentowania obiektów budowlanych za pośrednictwem pali, poświęcony badaniom i zastosowaniom fundamentów palowych.

Badanie i stosowanie pali według Eurokodu 7!

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań zgodnie z Eurokodem 7 wymaga wzmożonej kontroli w całym procesie produkcji, wykonania, odbioru i eksploatacji fundamentów palowych. Istotne znaczenie mają warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne jako podłoże do posadowienia budowli.

W tomie II przedstawiono:
– badania statyczne i dynamiczne nośności pali,
– pale i ustroje palowe obciążone siłami poziomymi,
– oddziaływanie środowiskowe na fundamenty palowe i fundamenty głębokie.

Książka bogato ilustrowana przykładami rozwiązań konstrukcyjnych i zdjęciami z placów budowy popartymi spostrzeżeniami praktycznymi autora.

Podręcznik przeznaczony dla studentów kierunków budownictwo, architektura i inżynieria środowiska. Będzie też przydatny dla inżynierów pracujących w biurach projektów i w wykonawstwie robót palowych, a także dla pracowników nadzoru budowlanego.

Autor: Kazimierz Gwizdała

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA