REKLAMA
Geoinżynieria Tunele NBI poleca książki Wiadomości
1 Minuta czytania

Geomechanika w budownictwie podziemnym. Projektowanie i budowa tuneli

Autorzy starali się w sposób możliwie szeroki przedstawić zagadnienia związane z budownictwem podziemnym, znaczną jej część poświęcając budownictwu tunelowemu.

Zadania związane z budownictwem podziemnym muszą być realizowane przez właściwie przygotowanych geoinżynierów, posiadających wiedzę z zakresu mechaniki skał i gruntów, geologii, a w szczególności geologii inżynierskiej i hydrogeologii, geofizyki, materiałów budowlanych, w tym nowych materiałów o specjalnych własnościach (np. geosynteryków), metod wzmacniania gruntów i skał, górnictwa (metody drążenia, przewietrzania itp.), a także metod numerycznych (metody elementów skończonych, elementów brzegowych, różnic skończonych oraz elementów odrębnych), pozwalających na modelowanie i rozwiązywanie zagadnień inżynierskich.

Autorzy starali się w sposób możliwie szeroki przedstawić zagadnienia związane z budownictwem podziemnym, znaczną jej część poświęcając budownictwu tunelowemu. Wyszli bowiem z założenia, że w budownictwie tunelowym koncentrują się prawie wszystkie problemy, z jakimi spotykamy się przy konstruowaniu innych budowli podziemnych. Szerokie ujęcie szeregu zagadnień wynika z konieczności przedstawienia czytelnikowi zarówno niezbędnej podbudowy naukowej, jak i podstaw z techniki i technologii budownictwa podziemnego i tunelowego. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniu doboru metod rozpoznania masywów skalnych i wyznaczaniu ich własności fizyczno-mechanicznych. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono obszerną literaturę, w której można znaleźć dodatkowe informacje na temat poruszanych zagadnień. Tematyka poszczególnych rozdziałów, jej zakres oraz sposób przedstawiania zostały dobrane subiektywnie, ale są wynikiem doświadczeń nabytych podczas prowadzenia wykładów na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

Autor: Antoni Tajduś, Marek Cała, Krzysztof Tajduś

Wydawnictwo: Wydawnictwo AGH

Antoni Tajduś, Marek Cała, Krzysztof Tajduś

Wydanie: pierwsze

Wydawnictwo AGH, 2012

Oprawa: twarda, s. 762

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA