REKLAMA
Inż. Bezwykopowa Wod-Kan NBI poleca książki Wiadomości
1 Minuta czytania

Kryteria planowania bezwykopowej odnowy nieprzełazowych przewodów kanalizacyjnych

Monografia ta jest pierwszą w kraju zwartą publikacją podejmującą problem planowania bezwykopowych napraw, uszczelnień, renowacji, rekonstrukcji i wymian przewodów kanalizacyjnych uszkodzonych, bądź nie spełniających stawianych im aktualnie wymagań

Autor: Emilia Kuliczkowska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej

Kielce 2008, s. 230

W związku z dynamicznym rozwojem oraz powszechnym stosowaniem bezwykopowych technologii odnowy przewodów kanalizacyjnych, które z uwagi na sformułowane w monografii kryteria, wymagają takiej odnowy w pierwszej kolejności.
Zaproponowany w monografii model analizy uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych dla trzech kryteriów: statyczno – wytrzymałościowego, hydrauliczno – eksploatacyjne i zagrożeń środowiska.
Monografia dedykowana jest studentom kierunków studiów Inżynieria środowiska i Budownictwo, projektantom, a także pracownikom przedsiębiorstw odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację sieci kanalizacyjnych.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA