REKLAMA
Inż. Bezwykopowa NBI poleca książki Wiadomości
1 Minuta czytania

Optymalizacja doboru metod bezwykopowej budowy rurociągów podziemnych

W niniejszej monografii omówiono 13 metod bezwykopowej budowy rurociągów podziemnych, podając ich charakterystykę oraz bazę danych parametrów technicznych

Autor: Agata Zwierzchowska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej

Kielce 2003, 255

Bezwykopowa budowa sieci podziemnych polega na wprowadzeniu pod powierzchnię ziemi ciągu rur lub przewodów kablowych bez wykonywania wykopów liniowych. Jedynymi wykopami, które występują przy wykonywaniu sieci podziemnych metodami bezwykopowymi są wykopy punktowe (wykop początkowy i wykop docelowy). W niektórych metodach bezwykopowej budowy, np. w przewiercie sterowanym wbudowanie sieci może odbywać się nawet bez wykopu początkowego docelowego, a długość jednorazowo wykonywanych odcinków może osiągać nawet 2 km.

W niniejszej monografii omówiono 13 metod bezwykopowej budowy rurociągów podziemnych, podając ich charakterystykę oraz bazę danych parametrów technicznych. Zamieszczono również dwa modele matematyczne opracowane przez autorkę książki. Pierwszy z nich umożliwia wybór potencjalnie możliwych do zastosowania dla danej realizacji metod bezwykopowej budowy, drugi zaś pozwala podjać decyzję o wyborze pomiędzy metodą tradycyjną w wykopie a metodą bezwykopową. Oba model są opracowane w prostej formie umożliwiającej wykorzystanie ich przez czytelnika. Opracowanie to może być praktycznym poradnikiem w zakresie metod bezwykopowej budowy rurociągów.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA