REKLAMA
Drogi NBI poleca książki Wiadomości
1 Minuta czytania

Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych

Budowa dróg o utwardzonej nawierzchni asfaltowej powinna być realizowana zgodnie z projektem organizacji robót. Tylko wtedy nowo powstałe drogi będą spełniać stawiane im wysokie wymagania techniczne, ekonomiczne i społeczne. Liniowy charakter robót drogowych wiąże się z ich prowadzeniem na długim odcinku, ze znacznym udziałem robót przygotowawczych oraz robót ziemnych. Często, ze względu na zmienne warunki gruntowe, zwiększa się także zakres planowanych robót, w którym należy uwzględnić skomplikowany transport materiałów, technologię robót oraz zorganizowanie różnych, odpowiednich do tych warunków rodzajów maszyn.

Autor: Włodzimierz Martinek, Zbigniew Tokarski, Kazimierz Chojnacki

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka Włodzimierza Martinka, Zbigniewa Tokarskiego i Kazimierza Chojnackiego Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych obejmuje całość zagadnień z tym związanych, m.in.:

  • charakterystykę drogi jako dzieła inżynierskiego,
  • zasady projektowania konstrukcji asfaltowych nawierzchni drogowych,
  • wiadomości o mechanizacji robót drogowych,
  • technologię i organizację robót ziemnych,
  • technologię wykonywania podbudów nawierzchni asfaltowych,
  • technologie budowy samej nawierzchni,
  • problemy dotyczące jej utrzymania.
  • Ostatni rozdział dotyczy kosztorysowania projektów inwestycji i kosztorysowania robót.

Dużym atutem książki jest aktualność ujęcia problemu, zgodne ze wszystkimi wytycznymi do norm PN-EN.

Włodzimierz Martinek, Zbigniew Tokarski, Kazimierz Chojnacki: Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2012, s. XII+484.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA