Budownictwo NBI poleca książki Wiadomości
1 Minuta czytania

Piękno Mostów / Beauty of Bridge

W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 75) wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów została opublikowana dwujęzyczna polsko-angielska monografia Grażyny i Marka Łagodów „Piękno mostów / Beauty of bridges”.

Wydawnictwo: IBDiM. Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Drogownictwa

We wstępie książki autorzy piszą: „Niniejsza monografia odnosi się do postrzegania obiektów mostowych przede wszystkim w aspekcie estetycznym. Celowo nie rozgraniczamy mostów według typów konstrukcji, traktując wszystkie jako podmioty wywołujące wrażenia u postronnych obserwatorów. Z uwagi na wiele powstałych w ostatnich latach, bardzo dobrych publikacji monograficznych, poświęconych konstrukcjom mostowym podwieszonym i wiszącym, które stanowią same w sobie bardzo szeroki i interesujący temat, obiekty te celowo nie były przedmiotem naszych bardziej szczegółowych rozważań w tej monografii.
Również nie było naszym celem przekazanie Czytelnikowi zbioru prawideł, według których należy projektować piękne mosty. Staraliśmy się zwrócić uwagę na efekty pewnych działań i czynniki wpływające na postrzeganie tych wspaniałych dzieł sztuki inżynierskiej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele stwierdzeń zostanie ocenionych jako subiektywne, ale w książce tej idzie raczej o zwrócenie uwagi, uczulenie Czytelnika na inne aspekty niż techniczne w procesie projektowania i oceniania wyglądu obiektów mostowych”.

Spis treści:
1. Wstęp / Introduction


2. Szkic rozwoju mostowych form konstrukcyjnych od starożytności do czasów współczesnych / Bridge structural forms development sketch from Antiquity to the Contemporary Era


3. Pojęcie piękna na przestrzeni wieków / The beauty comprehension over the centuries


4. Przeżycie estetyczne / Aesthetic experience


5. Budowa autostrad – nowe wyzwanie mostownictwa /Motorways erection – new challenge for bridge engineering

6. Kształtowanie środników dźwigarów głównych w obiektach mostowych / Moulding of main girder web in bridge structures


7. Wykorzystanie elementów rurowych do konstruowania pięknych mostów / Beautiful bridge structures designing with the use of tube elements


8. Mosty miejskie – wybrane zagadnienia kształtowania i budowy / Chosen issues of city bridges designing and erection


9. Nowoczesne obiekty mostowe o konstrukcji drewnianej / Modern timber bridge structures


10. Współczesne aspekty estetyczne kształtowania obiektów mostowych / The contemporary aesthetic aspects of bridge structures formation


11. Zakończenie / Conclusion


12. Literatura / References


13. Literatura uzupełniająca / Supplementary references

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI