Budownictwo NBI poleca książki Wiadomości
1 Minuta czytania

Polimery Amfoteryczne w zastosowaniu do płuczek wiertniczych

Autor: Danuta Bielewicz, Edgar Bortel, Ewa Witek

Wydawnictwo: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH

W ramach projektu przeprowadzono syntezę następujących polimerów: poli(KAA-co-VAm) o akronimie AMF-1, poli(KAA-co-VAm) o akronimie AMF-5, poli(KAMPS-co-VAm) o akronimie AMF-2, poli(KAMPS-co-VAm) o akronimie AMF-4, poli(KAMPS -co- VAm HCl) o akronimie MF-4•HCl, chlorowodorku poliwinyloaminy o akronimie PVAm•HCl, poli(SSNa-co-VAm) o akronimie AMF-6, polimeru amfoterycznego o akronimie PVAm HCl/ClAc na drodze modyfikacji poliwinyloaminy, PVAm HCl kwasem chlorooctowym, polimeru amfoterycznego o akronimie PVAm/ClAc na drodze modyfikacji poliwinyloaminy, PVAm kwasem chlorooctowym, poli(MAc-co-VAm HCl) o akronimie AMF-8. Wykonano badania właściwości fizykochemicznych wybranyh polimerów i ich wyniki opracowano na podstawie: – pomiarów wagowo średniej i liczbowo średniej masy cząsteczkowej, – analizy spektralnej 13C NMR i analizy elementarnej wybranych polimerów, – miareczkowania potencjometrycznego wybranych polimerów, – pomiarów wiskozymetrycznych. Na podstawie badań aplikacyjnych stwierdzono, że polimery amfoteryczne AMF-1, AMF-4, AMF-4 HCl, AMF-5 efektywnie wpływają na podwyższenie parametrów reologicznych i obniżenie filtracji suspensji bentonitowych i mogą stanowić komponenty różnych typów płuczek wiertniczych (płuczki do wierceń HDD, płuczki amfoteryczno-wodorotlenkowe). W/w polimery są odporne na jony metali jednowartościowycyh, a AMF-4 i AMF-4 HCl są również odporne na jony metali dwuwartościowych, odporność termiczna wszystkich badanych polimerów jest zadawalająca. Są “kompatybilne” z innymi odczynnikami stosowanymi w technologii płuczek wiertniczych. Płuczki polimerowo-potasowe z dodatkiem polimerów amfoterycznych AMF-1, AMF-4, AMF-4 HCl, AMF-5 posiadają bardzo dobre właściwości inhibitujące hydratację skał ilastych. Płuczki z dodatkiem polimerów amfoterycznych charakteryzują się dobrymi właściwościami smarnymi, zabezpieczają lepszą ochronę antykotozyjną narzędzi wiertniczych i są bardziej odporne na działanie mikroorganizmów przy zastosowaniu biocydów w porównaniu do stosowanych aktualnie komponetnów płuczkowych.

Zamówienia należy kierować:
Redakcja uczelnianych Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych AGH
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel.: 012 617-32-28, fax: 012 636-40-38

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI