Budownictwo NBI poleca książki Wiadomości
2 Minuty czytania

Poradnik ochrony płazów

Publikacja autorstwa Rafała T. Kurka, Mariusza Rybackiego oraz Marka Sołtysiaka Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki to kompendium wiedzy w zakresie metod ochrony płazów na poszczególnych etapach planowania i realizacji inwestycji drogowych. Opierając się na doświadczeniach własnych oraz bogatym dorobku europejskich sąsiadów, autorzy stworzyli wartościowe narzędzie do natychmiastowego praktycznego wykorzystania oraz wskazali punkt wyjścia do dalszej dyskusji i wypracowania dobrych praktyk w zakresie skutecznej ochrony płazów w naszym kraju.

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Praktyka wskazuje, że przy realizacji inwestycji drogowych płazy masowo giną na placach budowy, w tym w niezabezpieczonych systemach odwodnienia, bezpowrotnie niszczone są ich siedliska i przerywane są szlaki migracji. Budowane przez lata ogrodzenia ochronne w większości są wadliwe i nieskuteczne, a przejścia mające zapewnić swobodne przemieszczanie się osobników są przez te zwierzęta wykorzystywane zbyt rzadko. Trwająca obecnie rozbudowa sieci drogowej w Polsce może w istotny sposób wpłynąć na stan populacji wszystkich gatunków płazów, niestety w tym także tych rzadkich i chronionych w całej Europie.

„Naszym głównym celem było stworzenie praktycznego narzędzia do podjęcia działań chroniących płazy na każdym etapie planowania i projektowania inwestycji drogowych. Książka stanowi kompendium wiedzy przyrodniczej w zakresie minimalizacji oddziaływania dróg na płazy, niezbędnej zwłaszcza wykonawcom opracowań środowiskowych i instytucjom wydającym decyzje administracyjne, a jednocześnie jest próbą pokazania projektantom i inżynierom, jak w praktyce powinny wyglądać najlepsze rozwiązania” – mówi współautor książki Rafał T. Kurek.
Publikacja z pewnością będzie przydatnym narzędziem dla wszystkich podmiotów i instytucji uczestniczących zarówno w opracowaniu dokumentacji środowiskowej i projektowej, wydających decyzje administracyjne konieczne do realizacji inwestycji drogowych, jak i samych wykonawców oraz osób realizujących nadzór przyrodniczy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że to pierwsza w Polsce książka tak szczegółowo omawiająca wpływ inwestycji liniowych na płazy i sposoby przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom z tym związanym.

Poradnik ochrony płazów można w całości pobrać ze strony Pracowni na rzecz Wszystkich Istot (pdf, 11,4 MB).

Treść publikacji jest dostępna jedynie na stronie Pracowni, http://pracownia.org.pl/publikacje,74.

Rafał T. Kurek, Mariusz Rybacki, Marek Sołtysiak: Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Bystra 2011, 164 s.

Poradnik ochrony płazów można w całości pobrać ze strony Pracowni na rzecz Wszystkich Istot (pdf, 11,4 MB).
Treść publikacji jest dostępna jedynie na stronie Pracowni, http://pracownia.org.pl/publikacje,74.

Rafał T. Kurek, Mariusz Rybacki, Marek Sołtysiak: Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Bystra 2011, 164 s

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI