Geoinżynieria NBI poleca książki Wiadomości
1 Minuta czytania

Prefabrykowane pale wbijane

W pracy omówiono zastosowanie prefabrykowanych pali wbijanych w różnych rodzajach budownictwa

Autor: Kazimierz Gwizdała, Jakub Roch Kowalski

Wydawnictwo: Politechnika Gdańska

ISBN: 83-60261-00-8
Gdańsk 2005, str. 238

Pierwszą część pracy poświęcono podsumowaniu dotychczasowych zastosowań pali prefabrykowanych, głównie w latach 70 ubiegłego wieku. Scharakteryzowano stosowane wówczas rodzaje pali, sprzęt do wbijania oraz podano niektóre przykłady rozwiązań obiektów budowlanych.
Druga, podstawowa część pracy, omawia obecne – współczesne zastosowania pali prefabrykowanych.
Potwierdzeniem rzeczywistych możliwości zastosowań są omówione przykłady zrealizowanych obiektów w różnych rodzajach budownictwa, między innymi w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, hydrotechnicznym, mostowym, drogowym i kolejowym.

Sprzedaż:
Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Geotechniki
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI