Budownictwo NBI poleca książki Wiadomości
1 Minuta czytania

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2. Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska

Druga część książki Projektowanie konstrukcji stalowych to syntetyczne ujęcie obszernych i rozczłonkowanych postanowień norm Eurokodu, zwłaszcza Eurokodu 3, wraz ze wskazaniem ich praktycznego stosowania podczas wymiarowania i projektowania podstawowych stalowych elementów konstrukcyjnych (pręty ściskane, rozciągane, słupy, belki, węzły) i ustrojów konstrukcyjnych (dźwigary kratownicowe, układy poprzeczne słupowo-ryglowe, ramy).

Opracowanie stanowi rodzaj przewodnika w procesie projektowania podstawowych elementów konstrukcyjnych i bardziej złożonych zespołów nośnych stalowych szkieletów konstrukcyjnych, ułatwiającego projektantom, ale również wykonawcom konstrukcji prawidłową interpretację, aplikację i praktyczne zrozumienie zasad konstrukcyjnych przyjętych w postanowieniach norm Eurokodu. Podstawy teoretyczne wyjaśniające zasady projektowania, w tym wymiarowanie i konstruowanie prostych lub bardziej złożonych stalowych elementów i ustrojów konstrukcyjnych, poparto licznymi przykładami obliczeniowymi z szkicami ich rozwiązań konstrukcyjnych.
Omówiono przede wszystkim zasady projektowania belek, płatwi, węzłów i połączeń, ram oraz łożysk. Autor w sposób rzeczowy podejmuje kwestie m.in. nośności dźwigarów pełnościennych oraz płatwi dachowych, modelowania węzłów, obliczania ram nośnych oraz projektowania belek walcowanych.
Zachęcamy także do zapoznania się z pierwszą częścią opracowania. Autor skupił się w niej na dźwigarach kratownicowych, słupach i ramownicach. Obie części stanowią komplementarny zestaw wiedzy niezbędnej praktykującym inżynierom, ale także studentom wydziałów budownictwa i wydziałów pokrewnych uczelni technicznych.

Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz. 2. Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska
Jan Żmuda
Warszawa 2016 (październik)
Wyd. 1
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 462
ISBN 978-83-01-18753-8, t. 1–2 978-83-01-18483-4
EPUB / MOBI: nie

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI