REKLAMA
Budownictwo NBI poleca książki Wiadomości
1 Minuta czytania

Rozbiórki budynków i budowli

Publikacja systematyzuje wiedzę na temat prowadzenia prac budowlanych przy rozbiórkach obiektów, w tym przygotowania dokumentacji całego procesu. Kładzie silny nacisk na zachowanie warunków bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót rozbiórkowych.

Autor: Anna Rawska-Skotniczny, Artur Margazyn

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN SA

Adresowana jest głównie do osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a więc projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru, a także do pracowników organów nadzoru budowlanego, inspekcji pracy i ochrony środowiska. Może być przydatna osobom studiującym na kierunkach związanych z budownictwem oraz uczniom techników budowlanych.

O autorach:

dr inż. Anna RAWSKA-SKOTNICZNY
Projektant konstrukcji budowlanych i nauczyciel akademicki, twórca lub współtwórca wielu projektów budowlanych, opinii i ekspertyz (głównie obiektów przemysłowych i zabytkowych) oraz nadzorów budowlanych wykonanych w ramach posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Prowadzi zajęcia z przedmiotów konstrukcje metalowe oraz awarie i diagnostyka konstrukcji. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z projektowaniem i oceną niezawodności konstrukcji stalowych, a także pomocniczych i tymczasowych konstrukcji budowlanych. Jest biegłym sądowym, pracuje w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB i zarządzie Opolskiego Oddziału PZITB, jest członkiem Wojewódzkiej Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu.

inż. Artur MARGAZYN
Inżynier budownictwa, od 1996 r. zawodowo związany z wykonawstwem i projektowaniem, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Od 2003 r. pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, starszy inspektor pracy – specjalista w zakresie budownictwa, zajmujący się zarówno działalnością kontrolno-nadzorczą, jak i prewencyjną. Popularyzator bezpieczeństwa pracy, autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykładowca współpracujący z uczelniami i Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Sekretarz Wojewódzkiej Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu, nadzorujący największe inwestycje budowlane w kraju.

Rozbiórki budynków i budowli
Anna Rawska-Skotniczny, Artur Margazyn
Warszawa 2016 (wrzesień)
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 252
ISBN 978-83-01-18763-7
EPUB / MOBI: tak
Kategoria i podkategoria: poradniki / podręczniki
Słowa kluczowe: rozbiórki budynków, prace rozbiórkowe, dokumentacja przy rozbiórkach

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA