Inż. Bezwykopowa Wod-Kan NBI poleca książki
1 Minuta czytania

Rury kanalizacyjne t.II Projektowanie konstrukcji

Monografia prof. dr hab. inż. Andrzeja Kuliczkowskiego p.t. „Rury kanalizacyjne t.II Projektowanie konstrukcji”, wnosi istotny wkład do nauki poprzez zestawienie i analizę istniejących metod obliczania obciążeń, sił wewnętrznych oraz konstrukcyjnego

Autor: Andrzej Kuliczkowski

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej

Opracowana monografia jest najobszerniejszym objętościowo (507 stron) tego typu opracowaniem w kraju.
Twórczym i oryginalnym elementem tej monografii jest zaproponowana przez autora metoda wymiarowania konstrukcji przewodów kanalizacyjnych na określony czas eksploatacji z uwzględnieniem parametrów eksploatacyjnych oddziałujących na konstrukcje kanałowe w okresie ich eksploatacji. Autor nazwał tą metodę, metodą projektowania III-generacji.
Wcześniejsze metody nazwane metodami I– generacji uwzględniały parametry geometryczne wykopów, parametry materiałowe rur oraz sposób posadowienia rur na dnie wykopu. Metody obecnie stosowane nazwane przez autora metodami II-generacji uwzględniają dodatkowo wpływ technologii budowy na wielkość i rozkład obciążeń konstrukcji kanałowych.
Zaproponowana przez autora metoda po raz pierwszy uwzględnia wpływ czynników eksploatacyjnych na wymiarowanie konstrukcji przewodów kanalizacyjnych. Umożliwia to projektowanie konstrukcji przewodów kanalizacyjnych na ściśle określony w latach okres ich eksploatacji.
W obliczu nowych wyzwań w tym m. in. konieczności wybudowania do roku 2015 ok. 78 000 km nowych sieci kanalizacyjnych w związku z zobowiązaniami przyjętymi przez Polskę w Traktacie Akcesyjnym z Unią Europejską, opiniowana monografia będzie niezwykle przydatna dla projektantów projektujących nowe sieci kanalizacyjne. Umożliwia ona projektowanie konstrukcji przewodów kanalizacyjnych dowolnych wielkości, o konstrukcjach zarówno sztywnych jak i sprężystych, oraz podatnych jednocześnie o dowolnych przekrojach poprzecznych (kołowe, jajowe, dzwonowe, prostokątne). W monografii podano także metodę konstrukcyjnego projektowania przewodów kanalizacyjnych, budowanych nowoczesnymi metodami bezwykopowymi a także przewodów kanalizacyjnych poddawanych renowacji również metodami bezwykopowymi.
W monografii zamieszczono także dwa oryginalne opracowane przez autora modele matematyczne, dotyczące optymalizacji wybranych parametrów przewodów kanalizacyjnych. Liczne przykłady obliczeniowe zawarte w monografii umożliwiają projektantom jej traktowanie jako poradnika przy wykonywaniu wszelkich możliwych projektów konstrukcyjnych przewodów kanalizacyjnych.
Dr hab. inż. Zbigniew Rusin, prof. Pol. Św.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI