REKLAMA
Drogi Geoinżynieria Kolej NBI poleca książki Wiadomości
1 Minuta czytania

Stabilizacja skarp i zboczy systemem TECCO® oraz metoda wymiarowania RUVOLUM®

Wydana przez firmę Geobrugg AG książka TECCO® Slope Stabilization and RUVOLUM® Dimensioning Method [Stabilizacja skarp i zboczy systemem TECCO® oraz metoda wymiarowania RUVOLUM®] to pierwsza publikacja w pełni opisująca aktualny stan techniki i technologii w zakresie elastycznego oblicowania skap i zboczy w połączeniu z gwoździowaniem, będąca wynikiem wieloletniej współpracy kadry naukowej AGH oraz międzynarodowych specjalistów z zakresu geotechniki.

Autor: Marek Cała, Daniel Flum, Armin Roduner, Rudolf Rüegger, Stephan Wartmann

Wydawnictwo: Geobrugg AG

Nowa, specjalistyczna metoda wymiarowania została opracowana w celu umożliwienia projektowania elastycznego systemu stabilizacji przypowierzchniowej skarp wykonanego z siatki z drutu stalowego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. System ten przeznaczony jest do użycia na skarpach gruntowych lub na stokach o podłożu skalistym, silnie zerodowanym oraz zagrożonym obrywami. Odpowiednie modele obliczeniowe pozwalają na prawidłowe zwymiarowanie systemu. Różnorodność zrealizowanych zabezpieczeń skarp gruntowych i skalnych, zarówno z zastosowaniem zazielenienia, jak i bez niego, potwierdza, że przedstawiona metoda wymiarowania jest odpowiednia do zastosowania w praktyce i jest użytecznym źródłem informacji pomocnych w instalacji i obsłudze systemu.

Książka dostępna w języku angielskim, stanowi znakomite źródło wiedzy dla osób zajmujących się zagadnieniami stabilizacji skarp i zboczy, analizami stateczności, projektowaniem zabezpieczeń, w tym gwoździowaniem. Wobec tradycyjnych problemów geotechnicznych system stabilizacji skarp i zboczy wykonany z siatki stalowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie dostarcza nowych, ciekawych rozwiązań, które są już stosowane na całym świecie.

Publikacja może być również z powodzeniem wykorzystywana jako podręcznik akademicki, dodatkowo umożliwiający poznanie nomenklatury angielskiej w tej bardzo wyspecjalizowanej dziedzinie nauki.

Marek Cała, Daniel Flum, Armin Roduner, Rudolf Rüegger, Stephan Wartmann: Tecco® Slope Stabilization and RUVOLUM® Dimensioning Method. Wyd. Geobrugg AG. Romanshorn 2011, 250 s.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA