REKLAMA
Inż. Bezwykopowa Wod-Kan NBI poleca książki Wiadomości
1 Minuta czytania

Trenchless Technology for Installation of Cables and Pipelines

Dr Dietrich Stein jest znanym w świecie naukowym konsultantem projektów z dziedziny podziemnych systemów użyteczności publicznej i jedną z tych postaci, którym technologie bezwykopowe zawdzięczają swój szybki rozwój. Ma duże osiągnięcia w zakresie publikacji poświęconych rurociągom i technikom bezwykopowym. Jest autorem książek na temat mikrotunelowania, tuneli użyteczności publicznej oraz usprawniania i odnowy rur odpływowych i ściekowych

Autor: Dietrich Stein

Wydawnictwo: Stein & Partner

2005, s. 195

W swojej nowej książce dr. Stein przedstawił metody instalacji rurociągów i kabli. Zakres tematyczny Trenchless Technology for Installation of Cables and Pipelines wykracza poza opis metod instalacyjnych. Autor zajmuje się również planowaniem dużych systemów komunalnych i wyczerpująco wypowiada się na tematy ważne dla technik instalacyjnych, a dotyczących inżynierii geotechnicznej oraz wyboru i kontroli systemów cieczy.
Książka jest użyteczna dla specjalistów ze wszystkich dziedzin mających związek z budową podziemnych systemów użyteczności publicznej, szczególnie dla konsultantów technicznych, kierowników konstrukcyjnych i właścicieli urządzeń komunalnych. Opisuje sieci rurociągowe, ich typowe konfiguracje i układ, podstawy geotechniczne i badania sterowne i niesterowne, techniki drenowania, mikrotunelowania, projektowania i wykorzystywania systemów ściekowych oraz projektowania szybów i połączeń.
W publikacji wiercenia kierunkowe nie zostały potraktowane wyczerpująco z powodu braku miejsca, ale w najbliższym czasie autor przygotuje specjalne opracowanie tego tematu, jako oddzielne wydawnictwo.

Dodatkowym atutem książki jest bogaty materiał ilustracyjny. Na 748 stronach znajduje się 845 zdjęć oraz 307 tabel. Ułatwiają one zrozumienie technik sprzętowych i zasad projektowania.
Trenchless Technology for Installation of Cables and Pipelines ma szansę stać się podstawową publikacją dla szerokiego grona profesjonalistów, odpowiedzialnych za planowanie, projektowanie oraz realizację rurociągów i kabli.
 

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA