REKLAMA
Mosty NBI poleca książki Wiadomości
1 Minuta czytania

Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych

Zakres niniejszej pracy jest stosunkowo szeroki i obejmuje oprócz zagadnień tytułowych, tj. trwałości, zmęczenia i korozji także innych czynników z nimi związanych

W pierwszej kolejności autor scharakteryzował zarówno obciążenia eksploatacyjne, jak i obciążenia ponadnormatywne drogowe i kolejowe, mające bezpośredni wpływ na zmęczenie mostów stalowych. Następnie w celu ilościowego oszacowania zjawiska zmęczenia autor opracował i opisał w pracy symulacyjną metodę oceny wpływu zmęczenia na trwałość, która po przetestowaniu została użyta do analizy elementów konstrukcji mostów stalowych. Przedstawione modele obciążeń eksploatacyjnych dla mostów drogowych i kolejowych oraz opisana metoda symulacyjna stanowią podstawę do obliczeń zmęczeniowych mostów na terenie RP.
W pracy opracowana została również, przydatna w praktyce, metoda sprawdzania zagrożenia zmęczeniem elementów konstrukcji mostów stalowych nowo projektowanych jak i eksploatowanych, która uwzględnia najnowocześniejsze trendy w tej dziedzinie wiedzy.
Dla udowodnienia bardzo ważnej, a mało rozpoznanej tezy wpływu korozji na zmęczenie stali mostowych, autor przeprowadził w warunkach laboratoryjnych odpowiednie badania zmęczeniowe próbek stali, które zostały „sztucznie skorodowane” w sposób przyspieszony, odzwierciedlając przy tym w pełni proces korozji, jak ma miejsce w rzeczywistych konstrukcjach mostów stalowych. Badania te zostały opisane w pracy. Wnioski z tych badań mają duże znaczenie poznawcze, ale i praktyczne. Dowiodły one, że korozja również polskich stali mostowych ma bardzo istotny wpływ na ich właściwości zmęczeniowe, a przyrost tego wpływu maleje wraz z nasileniem zjawiska korozji.
Następnie w celu oceny wpływu czynników eksploatacyjno – utrzymaniowych na trwałość mostów stalowych, autor pracował algorytm uwzględniający ich wpływ zarówno jakościowych jak i ilościowych.
W załącznikach podano praktyczne przykłady sprawdzania zagrożenia zmęczeniem, jak również przykłady oceny trwałości oraz projektowania elementów konstrukcji mostów stalowych z uwzględnieniem trwałości.

Tytuł książki: Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych
Autor: Adam Wysokowski
Wydawnictwo: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Oprawa: twarda
Liczba stron: 312
Długość [mm]: 235
Szerokość [mm]: 165
ISBN: 00239-8575

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA