REKLAMA
Mosty NBI poleca książki Wiadomości
1 Minuta czytania

Współczesne łożyska mostowe. Teoria, projektowanie, badania

W serii monografii naukowych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów ukazała się monografia Andrzeja Niemierki „Współczesne łożyska mostowe. Teoria, projektowanie, badania” (seria „S” – Studia i Materiały, zeszyt 77).

Autor: Andrzej Niemierko

Wydawnictwo: Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Jest to pierwsza pozycja w języku polskim tak szeroko traktująca o zagadnieniach współczesnych łożysk mostowych. Przedstawiono w niej materiały, których dawniej w mostownictwie nie stosowano, jak stal austenityczna, smar silikonowy, teflon (PTFE), materiały kompozytowe, kauczuki syntetyczne i naturalne oraz poliuretany. Monografia obejmuje też historię łożysk elastomerowych, elastomerowo-ślizgowych, garnkowych oraz soczewkowych w Polsce i na świecie. W ich projektowaniu uwzględniono zasadę stanów granicznych. Przeprowadzono klasyfikację łożysk z uwagi na ich konstrukcję i funkcję. Uwzględniono nowe odmiany, takie jak łożyska blokujące i prowadzące, które nie przenoszą sił pionowych, a tylko poziome. Przedstawiono systemy łożyskowania przęseł mostowych prostych, ukośnych i zakrzywionych w planie, podejmując dyskusję nad „klasyczną” i nową koncepcją łożyskowania.

Dużą część monografii zajmuje weryfikacja doświadczalna i kontrola łożysk. Przedstawiono więc cele takich badań, zasady kontroli, wymagania wykonawcze z tolerancjami i odchyłkami. Szczegółowo omówiono podstawy teoretyczne, konstrukcję i wymiarowanie, badania doświadczalne i kontrolę wykonania poszczególnych rodzajów łożysk. Podano podstawowe przyczyny uszkodzeń i awarii łożysk wraz z licznymi przykładami z praktyki autora. Na zakończenie omówiono stan normalizacji w dziedzinie łożysk w Polsce i na świecie, koncentrując uwagę na innowacyjnych postanowieniach nowej normy europejskiej EN 1337.

Monografia jest wynikiem kilkudziesięcioletniej pracy badawczej i wdrożeniowej autora w Zakładzie Mostów Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

Spis treści
Przedmowa

 1. Wstęp
 2. Podstawowe określenia i skróty
 3. Rys historyczny współczesnych łożysk mostowych
 4. Stany graniczne w projektowaniu łożysk mostowych
 5. Klasyfikacja łożysk mostowych
 6. Rola łożysk jako ogniw konstrukcyjnych w obiekcie mostowym
 7. Systemy łożyskowania przęseł mostowych
 8. Weryfikacja doświadczalna i kontrola łożysk mostowych
 9. Łożyska elastomerowe (odkształcalne)
 10. Elementy ślizgowe łożysk
 11. Łożyska garnkowe
 12. Łożyska soczewkowe
 13. Łożyska prowadzące i łożyska blokujące
 14. Patologia współczesnych łożysk mostowych
 15. Normalizacja łożysk mostowych
 16. Zakończenie
 17. Piśmiennictwo

Współczesne łożyska mostowe. Teoria, projektowanie, badania
Andrzej Niemierko
Warszawa 2016
ISSN 0239-8575
ISBN 978-83-89252-19-7
Cena 80 zł + 5% VAT

Zamówienia na publikację można składać:

Instytut Badawczym Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
tel. 22 390 01 35
fax 22 814 50 28
e-mail: wydawnictwa@ibdim.edu.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA