REKLAMA
Wod-Kan NBI poleca książki Wiadomości
2 Minuty czytania

Książka – Zasady doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych

Zasady doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych to książka naukowo-techniczna, przygotowana pod patronatem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Powstała na zapotrzebowanie przedsiębiorstw wodociągowych. Wskazuje metody doboru rozwiązań materiałowych do budowy sieci wodociągowych

Wydawnictwo zawiera charakterystykę techniczną, funkcjonalną i użytkową wszystkich wyrobów stosowanych aktualnie do budowy przewodów wodociągowych oraz propozycję metodyki doboru najlepszego w danych warunkach rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego. Pod pojęciem rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego rozumie się rury, kształtki i połączenia wykonane z danego materiału. Kluczowymi elementami metodyki są kryteria i ich hierarchizacja. Opracowano pięć grup kryteriów, z których każda zawiera po kilka czynników (kryteriów). W sumie rozważono 30 kryteriów (czynników), które powinny być brane pod uwagę przy doborze rozwiązań materiałowych. Kryteria zróżnicowano pod względem wpływu na dobór rozwiązania materiałowego, nadając im odpowiednie wagi wynikające z funkcji systemów wodociągowych oraz uwarunkowań związanych z ich budową, modernizacją, funkcjonowaniem i eksploatacją.
W metodyce doboru proponuje się procedurę polegającą na stosowaniu ocen punktowych rozważanych wyrobów. Procedura taka pozwala na względne porównanie poszczególnych wyrobów i w efekcie wybór najlepszego w danych warunkach rozwiązania materiałowego.

Zasady doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych do budowy przewodów wodociągowych. Praca zbiorowa pod M. Kwietniewskiego, M. Tłoczka, L. Wysockiego. Warszawa 2010. (Autorzy: W. Dąbrowski, M. Kwietniewski, R. Miłaszewski, B. Morga, A. Roszkowski, J. Starzyński, K. Szatkiewicz, M. Tłoczek, B. Wichrowska, L. Wysocki).

Spis treści:
Podziękowania
Przedmowa
1. Wprowadzenie
2. Cele i zakres opracowania
3. Ważniejsze pojęcia i oznaczenia stosowane w pracy
4. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne w wodociągach stosowane w kraju i za granicą
5. Charakterystyka rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych stosowanych do budowy przewodów wodociągowych
5.1 Klasyfikacja rozwiązań materiałowych
5.2 Przewody metalowe
5.3 Przewody betonowe
5.4 Przewody z tworzyw sztucznych
5.5 Charakterystyka sanitarno-higieniczna wyrobów
5.6 Charakterystyka awaryjności eksploatacyjnej przewodów
5.7 Charakterystyka ekonomiczna przewodów
6. Wymagania funkcjonalno-użytkowe dotyczące przewodów pod kątem zapewnienia efektywnej eksploatacji i rozbudowy sieci wodociągowych
7. Istota metodyki doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych
8. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne w świetle kryteriów ich doboru
8.1 Kryteria doboru rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych
8.2 Wzajemne oddziaływanie materiału i przepływającej wody (ocena rozwiązań materiałowo–konstrukcyjnych w aspekcie zagrożeń zdrowotnych, stopień akceptowalności wody przez konsumentów)
8.3 Warunki eksploatacji i utrzymania
8.4 Koszty
8.5 Warunki montażu
8.6 Warunki realizacji inwestycji
9. Procedura doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych
Bibliografia – 275 pozycji.

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
ul. Jana Kasprowicza 2
85-073 Bydgoszcz
tel.: 52 376 89 10 / 376 89 20
sekretariat@igwp.org.pl

 www.igwp.org.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA