Budownictwo Raporty
3 Minuty czytania

55 kroków do zielonej Europy

Jak ukierunkowane inwestycje pomogą w walce ze zmianami klimatycznymi, jak stworzyć 12,7 mln nowych miejsc pracy oraz jak wygenerować prawie 800 mld EUR oszczędności? Capgemini Invent, marka zajmująca się innowacjami cyfrowymi, doradztwem i transformacją Grupy Capgemini, opublikowała 14 października nowy, pierwszy w swoim rodzaju raport: 55 zadań Europy do zerowej emisji netto: jak inwestycje w czyste technologie nowej generacji mogą przyspieszyć odbudowę i transformację gospodarczą.

  

Publikacja opracowana na podstawie analizy ponad 200 projektów z 27 krajów UE, określa różne scenariusze inwestycji technologicznych, których celem jest wsparcie ekologicznej i cyfrowej naprawy gospodarczej Europy.

Badanie, zlecone przez Breakthrough Energy, służy jako przewodnik dla decydentów i inwestorów oraz oferuje praktyczne projekty wykorzystania funduszu naprawczego Komisji Europejskiej w wysokości 750 miliardów euro, aby pomóc przekształcić europejską gospodarkę i obrać kurs na pierwszy na świecie kontynent zero netto do 2050.

Raport bada i analizuje istniejące oraz nadchodzące technologie w pięciu wzajemnie powiązanych dziedzinach gospodarki: energia; nieruchomości i budownictwo; przemysł; transport; oraz żywność i  rolnictwo. Capgemini Invent zaangażował wybitnych innowatorów, przedsiębiorców, strategów korporacyjnych i decydentów, aby pomóc zidentyfikować i zbadać ponad 200 potencjalnych projektów, każdy o różnym poziomie zaawansowania technologicznego, w celu oceny ich potencjału transformacyjnego i  gotowości do wsparcia inwestycyjnego.

Na tej podstawie zidentyfikowano 55 technologii o dużym potencjale, które z największym prawdopodobieństwem przyniosą efekty transformacji w oczekiwanym tempie oraz na spodziewaną skalę. Składają się one z projektów i inwestycji rozmieszczonych w całym cyklu innowacji oraz według obszaru gospodarczego i dojrzałości rynku. W sumie mają one potencjał do stworzenia rynku towarów i usług o zerowej wartości emisji netto, a także o łącznej wartości dodanej brutto do 790 mld euro rocznie, redukcji emisji o 871 MtCO2 oraz stworzenia prawie 13 mln miejsc pracy do 2030 r. Co więcej, oczekuje się, że z biegiem czasu każde 1 euro zainwestowane w czyste technologie przyniesie 9 euro przyszłych obrotów na rynkach europejskich do 2050 r. Projekty te mogą również przyczynić się do poprawy jakości powietrza, bezpieczeństwa żywności i większej niezależności energetycznej w Europie.

– Z badań tych jasno wynika: liderzy biznesowi ze wszystkich sektorów, decydenci w Brukseli i na poziomie państw członkowskich mają niesamowitą okazję, aby pomóc Europie stać się niekwestionowanym światowym liderem w rozwoju technologii niskoemisyjnych i mieć możliwość szybkiego wprowadzania ich na rynek. Im szybciej podejmiemy działania, tym szybciej będziemy mogli postawić naszą gospodarkę na solidniejszej pozycji, stworzyć miliony nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym i wykonać ciężką pracę, która jest potrzebna do rozwiązania kryzysu klimatycznego – komentuje Ann Mettler, Senior Director z Breakthrough Energy.

Efektem badania są wskazówki, które informują w jaki sposób bardziej zdecydowane polityki UE mogą przyspieszyć cykl innowacji i wdrażanie czystych technologii, w tym:
– Bezproblemowe inwestycje w cyklu innowacji – pomoc firmom na późnym etapie rozwoju w radykalnym zwiększeniu skali wdrażania i wprowadzania na rynek technologii niskoemisyjnych i zeroemisyjnych. Ten element powinien stanowić uzupełnienie istniejącego finansowania zalążkowego i finansowania na wczesnym etapie, a co najważniejsze, musi mu towarzyszyć dążenie do zabezpieczenia rynków niskoemisyjnych, na których innowacje mogą się sprzedawać.
– Zwiększone badania i rozwój poprzez analizę luk określającą, gdzie inwestycje publiczne i partnerstwa prywatne mogą pomóc nowo powstającym technologiom w zdobyciu pozycji i wejściu na nowe rynki.
– Walidacja i wczesne wdrożenie: Prowadzenie do redukcji kosztów technologii, szybszych cykli wersji, ewolucji modelu biznesowego, szybszych wdrożeń wśród konsumentów i zaangażowania w łańcuch dostaw.
– Szybsze wdrażanie na dużą skalę: Wdrażanie zewnętrznych mechanizmów cenowych w celu zwiększenia konkurencyjności rynkowej technologii niskoemisyjnych i zachęcania do inwestycji w przełomowe technologie.

– Nasza praca dla Breakthrough Energy potwierdza, że europejska rewolucja czystych technologii może być tak samo ważna jak rewolucja cyfrowa i odgrywa kluczową rolę w przemyśle i przywództwie Europy. Ten raport to coś więcej niż dogłębna analiza matematyczna i ekonomiczna; zwraca uwagę na niektóre już dostępne technologie, które są dobrze przygotowane do wywarcia realnego wpływu do 2030 r., a także obiecujące przełomowe i czyste technologie nowej generacji, które pomogą Europie osiągnąć ambitny cel zero netto do 2050 r. – mówi Cyril Garcia, dyrektor generalny Capgemini Invent i członek zarządu Grupy.

Zdjęcie: Capgemini Invent

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI