REKLAMA
Budownictwo Raporty

Koronawirus – zalecenia dla budów

W związku z wprowadzeniem przepisów ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW  z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, opracowało wytyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników na budowach.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Wytyczne te zawierają zagadnienia dotyczące działań chroniących pracowników przez zarażeniem wirusem COVID-19.
• Utrzymanie odległości 1,5 m miedzy stanowiskami pracy tam gdzie to możliwe
• Codzienna dezynfekcja powierzchni wspólnych
• Zachowanie odległości i dezynfekcja przy wejściu na budowę
• Zajmowanie co drugiego miejsca w pojazdach w drodze do pracy w pojazdach o liczbie miejsc powyżej 9 osób
• Organizacja przerw śniadaniowych w różnych odstępach czasowych
• Ograniczenie wyjazdów szkoleń i potkań bezpośrednich
• Rozmieszczenie informacji,  plakatów i środków dezynfekcyjnych
Kolejne zalecenia są w opracowaniu.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Źródło: Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA