Drogi Raporty
1 Minuta czytania

Podsumowanie pierwszego półrocza br. w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady

Wyższe przychody oraz znaczący spadek kosztów własnych oraz kosztów finansowych przyniosły Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady wyższy zysk netto w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W pierwszej połowie bieżącego roku Grupa uzyskała przychody wynoszące 119,2 mln zł (o około 14 proc. wyższe niż w pierwszych sześciu miesiącach 2014 roku). Znaczący udział w przychodach Grupy Kapitałowa Stalexport Autostrady ma działalność związana z zarządzaniem autostradą A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem, prowadzona przez należącą do Grupy spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. W okresie od stycznia do końca czerwca tego roku przychód z tytułu poboru opłat za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady wyniósł 117 mln zł, wzrastając o ponad 14 proc. w porównaniu do przychodu uzyskanego w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Poprawa wyników finansowych jest efektem m.in. dalszego wzrostu poziomu ruchu na A4 Katowice-Kraków. W pierwszym półroczu 2015 roku koncesyjnym odcinkiem autostrady A4 przejechało o 6,5 proc. więcej pojazdów niż w pierwej połowie 2014 roku. Wzrost ten dotyczy zarówno samochodów osobowych (6,2proc.), jak i ciężarowych (7,9 proc.).

Na poprawę wskaźników finansowych Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady, w zestawieniu z wynikami uzyskanymi przez Grupę w tym samym okresie ubiegłego roku, wpływ miał również spadek kosztów własnych sprzedaży, wynikający ze zmniejszenia kosztów rezerw na wymianę nawierzchni autostrady. Znaczący był też spadek kosztów finansowych wynikający ze zmniejszenia poziomu zobowiązań. W efekcie Grupa Kapitałowej Stalexport Autostrady wykazała zysk netto w wysokości 45 mln zł.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI