REKLAMA
Budownictwo Raporty
5 Minut czytania

Skanska: Polacy największymi zwolennikami powrotu do biur

Około 86 proc. polskich pracowników pojawia się dziś z różną częstotliwością w biurze  mimo  pandemii, z czego ponad  połowa  robi to  codziennie.  Tylko 15 proc.  badanych  uważa pracę zdalną za bardziej efektywną  –  mimo,  że  większość  ma dostęp do oddzielnego pokoju w  miejscu zamieszkania.

Spis treści

 

Wykres: Skanska Commercial Development Europe
Wykres: Skanska Commercial Development Europe

Co ciekawe, to właśnie  Polacy wyróżniają się  w tym względzie  najwyższym wynikiem  w porównaniu do  innych przebadanych krajów  Europy  Środkowo-Wschodniej. Dotyczy to również  bezpieczeństwa w biurach – ponad 70 proc. z nich uważa biura za bezpieczne.  To tylko niektóre z wniosków, jakie płyną z  badania przeprowadzonego na zlecenie spółki biurowej  Skanska. 

Badanie  zostało  przeprowadzone  na zlecenie  Skanska  w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej  –  w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Węgrzech. Jego  głównym  celem była analiza obecnej sytuacji na rynku pracy  w kontekście  trwającej  już  od roku pandemii  koronawirusa.  Odpowiedzi pokazują, jakie jest  nastawienie  pracowników do  nowych modeli pracy  po blisko 12 miesiącach obostrzeń związanych z  pandemiczną  rzeczywistością.

Polacy najliczniejszą grupą pracującą w biurach

Wśród pracowników biurowych w CEE obserwowane jest znużenie pracą z domu. – Odsetek osób, który w pierwszej fali  lockdownu  pracował tylko z domu i pozostał w takim modelu pracy, istotnie spadł. Do biura codziennie chodzi co drugi pracownik biurowy i jest to wzrost o 26 proc. w porównaniu do okresu  marzec–maj 2020 – komentuje  Małgorzata Głos, partner w firmie analityczno-badawczej  Zymetria  odpowiedzialnej za badanie.

W przypadku Polski, pomimo  restrykcji i utrudnień, ponad połowa  polskich pracowników  codziennie uczęszcza do biura. Jest  to  32  proc. więcej  niż  w okresie  pierwszego  lockdownu  w Polsce  w  ubiegłym  roku.  86  proc.  polskich respondentów  pojawia się w biurze z różną częstotliwością, zależnie od obranego modelu pracy w swojej firmie.  Blisko 20 proc. respondentów w Polsce  wskazało  ograniczenia związane z pracą zdalną jako jeden z największych problemów w trakcie pandemii  koronawirusa  –  jest to najwyższy wynik wśród przebadanych krajów.  W  przypadku  modelu hybrydowego, to właśnie Polacy najchętniej będą pracować w biurze. Respondenci przyznali, że chcieliby spędzać tam  około 2/3  czasu pracy w ciągu tygodnia. Średnia dla  regionu  CEE  to  połowa czasu w biurze,  a  połowa w trybie pracy zdalnej.

Połowa polskich pracowników niezadowolona z pracy z domu

Wyróżniający się pozytywny stosunek do pracy w biurze wśród polskich pracowników nie idzie w parze z gorszymi warunkami do pracy z domu.  Ponad 60 proc. zadeklarowało  posiadanie specjalnie  wydzielonej  przestrzeni do pracy w miejscu zamieszkania. Jednocześnie,  niespełna połowa (46 proc.)  przyznała, że jest mniej  efektywna  w  pracy zdalnej  niż pracując w biurze.  Jest to największa grupa  wśród  pracowników  we wszystkich  przebadanych  krajach  (średnia dla  regionu  CEE – 39 proc.).

– Przez ostatnich dwanaście miesięcy Polacy mieli okazję doświadczyć wszystkich zalet i wad pracy z domu. Okazuje się, że biuro wydaje się być dla wielu z nas cennym elementem codzienności, a dom nie jest go w stanie w pełni zastąpić. Prawie połowa przebadanych respondentów z Polski uważa, że praca z domu nie jest efektywna,  a  zaledwie 15  proc.  wskazuje, że praca  zdalna  wiąże się z większą efektywnością  –  komentuje  Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds. sprzedaży i najmu w spółce biurowej  Skanska  na region CEE.

Praca zdalna i  work-life  balance

Respondenci  we  wszystkich  krajach  byli zgodni, że największym wyzwaniem  są  trudności z  oddzieleniem  czasu pracy od czasu wolnego. W związku ze złamanym rytuałem wychodzenia z biura na koniec dnia, pracownicy  mają problem  z przystosowaniem  się  do nowych warunków i odpoczynku w  czasach  pandemii.  Średnio  45  proc. badanych  wskazało  ten problem jako najbardziej dokuczliwy.

– Po raz kolejny widzimy niezastąpioną rolę biura  –  dotyczy to również kwestii ogólnej jakości życia codziennego. Wielu respondentów podkreślało  też  przede wszystkim ograniczenia w relacjach z innymi, szczególnie mające znaczenie w przypadku pracy zespołowej. Biura są miejscem, gdzie  pracodawcy  mogą wykorzystywać  w pełni  potencjał  ich  pracowników. Nie obejdzie się  tutaj  bez integracji, możliwości bezpośredniego spotkania czy też wzmacniania kultury wewnątrz firmy. Jest to głęboko zakorzenione w  każdej organizacji, nie tylko w Polsce. Musimy się dostosowywać do nowej rzeczywistości, ale pewne preferencje i potrzeby się nie zmienią – mówi Arkadiusz Rudzki.

Bezpieczeństwo w biurach ciągle obecne

Mimo trwającej pandemii,  biura w oczach polskich pracowników  w dalszym ciągu uchodzą za bezpieczne. Ponad 70 proc. respondentów  z Polski  wyraziło takie zdanie, co przy średniej dla regionu na poziomie 66 proc. i wynikach w poszczególnych krajach, jest najwyższym rezultatem  w Europie Środkowo-Wschodniej.  Dodatkowo,  61  proc. zadeklarowało jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa w przypadku biur, którym przyznano certyfikaty, np. WELL  Health-Safety  Rating. – Wynik ten bardzo nas cieszy,  ponieważ 8 naszych projektów w regionie CEE zdobyło  wspomniany certyfikat.  WELL  Health-Safety  Rating  został tak zaprojektowany, aby  wyróżnić budynki, w których  skutecznie  wprowadzono nowe, istotne standardy poparte badaniami naukowymi, zapewniające poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość powrotu do miejsca pracy swoim pracownikom i najemcom  – dodaje Arkadiusz Rudzki.

O badaniu:
Badanie przeprowadziła firma analityczno-badawcza  Zymetria  na zlecenie spółki biurowej  Skanska  w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach ilościowego badania online  metodą CAWI,  zebrano odpowiedzi od  1200 pracowników  biurowych w  dużych ośrodkach miejskich w  czterech krajach – Polsce, Rumunii, Czechach i na Węgrzech. 
 

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA