REKLAMA
Budownictwo Raporty
1 Minuta czytania

Wypadki przy pracy w 2020 roku – są już wstępne dane z GUS

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne dane dotyczące bezpieczeństwa pracy w 2020 r. Liczba poszkodowanych w wypadkach w całej gospodarce spadła aż o 24,6%. A jakie są dane dla branży budowlanej?

 

Zdjęcie: Freepik.com
Zdjęcie: Freepik.com

Ogółem w 2020 r. zgłoszono 62740 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 24,6% mniej niż w 2019 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) odpowiednio z 6,15 do 4,62. Rok 2020 przyniósł również kolejną poprawę bezpieczeństwa pracy w sektorze budowlanym. Łącznie zgłoszono 3872 osoby poszkodowane, czyli o 19,3% mniej niż w 2019 r.

Osoby poszkodowane w wypadkach śmiertelnych stanowiły 0,3% wszystkich osób poszkodowanych (wzrost o 0,1 p.proc. w stosunku do 2019 r.). Zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 4,9% w odniesieniu do 2019 r.) oraz w wypadkach z innym skutkiem (o 24,7%). W przypadku budownictwa cieszy ciągle spadająca liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym – między styczniem a grudniem 2020 roku na placach budowy odnotowano 39 takich przypadków, czyli o 11,3% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Mapa: Główny Urząd Statystyczny
Mapa: Główny Urząd Statystyczny

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: dolnośląskim (5,50), śląskim (5,24) oraz opolskim (5,23), a najniższy w województwach: mazowieckim (2,99), małopolskim (3,16) i podkarpackim (3,35).

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (13,18), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (11,97) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (7,74), natomiast najniższy w sekcjach: informacja i komunikacja (0,71) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (1,16) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (1,17). Branża budowlana odnotowała wskaźnik wypadkowości na poziomie nieco ponad 4.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA