REKLAMA
Budownictwo Geoinżynieria Raporty
2 Minuty czytania

Zastosowanie technologii Trenchmix na budowie S19

Budowa drogi ekspresowej S19 jest realizowana w systemie zaprojektuj i zbuduj, a firmy Soletanche Polska Sp. z o.o., Menard Polska Sp. z o.o. i Eurovia Polska SA (generalny wykonawca inwestycji) tworzą konsorcjum geotechniczne.

Projektowana trasa przebiega wzdłuż terenu o zróżnicowanej budowie morfologicznej – deniwelacje wynoszą średnio 17 m. Realizacja inwestycji na wielu jej odcinkach wiąże się z budową wysokich nasypów, spośród których najwyższy jest nasyp obiektu PG-8, posadowiony na panelach gruntobetonowych wykonanych w technologii Trenchmix, osiągający maksymalną wysokość 21 m.

Technologia Trenchmix należy do grupy metod wgłębnego mieszania gruntu (deep soil mixing), potocznie określanych na polskim rynku budowlanym skrótem DSM, niejednokrotnie błędnie kojarzonych wyłącznie z pionowymi kolumnami gruntobetonowymi.

W uproszczeniu, panele gruntobetonowe w technologii Trenchmix wykonywane są za pomocą mieszadła łańcuchowego, zamontowanego na samojezdnym podwoziu gąsienicowym – maszynie zwanej trencherem. W trakcie pracy trenchera mieszadło w postaci miecza, po którym porusza się łańcuch z narzędziami skrawająco-mieszającymi, zagłębia się w grunt, w wyniku czego następuje proces niszczenia struktury gruntu z jednoczesnym podawaniem spoiwa w postaci zawiesiny (np. cementowo-bentonitowej lub cementowej). Powstaje w ten sposób ciągły panel z gruntobetonu o jednorodnej strukturze, określonych parametrach wytrzymałościowych oraz geometrii. Całość procesu jest sterowana komputerowo, co pozwala na bieżącą kontrolę jakości wykonywanych robót.

Niewątpliwie dużą zaletą tej technologii, szczególnie w przypadku liniowych obiektów infrastrukturalnych, czego przykładem jest droga ekspresowa S19, jest jej duża wydajność (nawet do 1200 m2/zmianę), a tym samym również duża konkurencyjność cenowa w stosunku do takich technologii wzmocnienia gruntu, jak pionowe kolumny DSM czy przemieszczeniowe inkluzje betonowe.

Obliczenia posadowienia obiektu PG-8 na panelach Trenchmix wykonano przy użyciu geotechnicznego oprogramowania MES 2D oraz 3D. Zaletą projektowania posadowienia na panelach Trenchmix jest możliwość analizy zagadnienia w płaskim stanie bez potrzeby korelowania, w przeciwieństwie do wzmocnień punktowych.

Projekt posadowienia obiektu PG-8 obejmował wykonanie 101 paneli o grubości 40 cm w kierunku prostopadłym do osi drogi o łącznej powierzchni 75 tys. m2 i zmiennej głębokości od 6,0 do 10,0 m w rozstawie od 2,0 do 3,0 m i wytrzymałości na ściskanie 2,5 MPa.

Koncepcja posadowienia nasypu obiektu PG-8 w technologii Trenchmix pozwoliła na realizację kompleksowego zagadnienia  geotechnicznego, a przede wszystkim szybkiego i konkurencyjnego cenowo, co jest obecnie istotnym aspektem branym pod uwagę przez inwestorów i generalnych wykonawców.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA