REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

12 inwestycji drogowych skierowanych do realizacji

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 12 Programów Inwestycji dla zadań drogowych o łącznej wartości ok. 300 mln zł.

Inwestycje te będą realizowane w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, małopolskim oraz podkarpackim.

Zatwierdzone programy dotyczą przygotowania do realizacji odcinka drogi ekspresowej oraz obwodnicy, rozbudowy istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do nacisku 11,5 t/oś oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Województwo kujawsko-pomorskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Obodowo – Mąkowarsko

W ramach inwestycji planuje się rozbudowę 9 km odcinka drogi krajowej, która obejmie m.in.: wykonanie nowej konstrukcji jezdni, rozbudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę zjazdów, a także budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych. Realizacja: lata 2019-2020.

Województwo warmińsko-mazurskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Fiszewo – Elbląg

Zadanie obejmuje odcinek drogi o długości 14 km i przewiduje m.in. wzmocnienie konstrukcji do nośności 115 kN/oś, skorygowanie szerokości jezdni i korektę geometrii drogi, przebudowę istniejących zjazdów i obiektów inżynierskich, budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, wykonanie nowego oznakowania oraz oświetlenia drogowego. Dzięki inwestycji cała droga krajowa nr 22 na terenie woj. warmińsko-mazurskiego będzie dostosowana do nacisku 11,5 t/oś. Realizacja: lata 2019-2021.

Województwo lubuskie

Budowa obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31, etap I proces przygotowawczy

Inwestycja polega na budowie około 8,2 km drogi krajowej nr 31 po północnej stronie Kostrzyna, jako zasadniczej trasy obwodnicy miasta. Zatwierdzony Program Inwestycji dotyczy opracowania dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenia badań archeologicznych. Realizacja: do 2024 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 92 w miejscowości Brójce

 
Zadanie obejmuje odcinek drogi o długości 1,8 km w okolicach skrzyżowania z drogą powiatową. W ramach prac odcinek zostanie dostosowany do nośności 115 kN/oś. W okolicach skrzyżowania powstaną chodniki oraz przejścia dla pieszych, także nowe oświetlenie i oznakowanie. Ruch na tym odcinku zostanie uspokojony. Realizacja: lata 2018-2019.

Województwo opolskie


Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Praszka – granica województwa opolskiego

Zadanie dotyczy odcinka o długości 6,8 km, który zostanie dostosowany do nośności 11,5 t/oś. Planowana jest też budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych, lewoskrętów, dróg dojazdowych oraz przebudowa przepustów drogowych. Realizacja: lata 2021-2022.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 39 Smarchowice Wielkie – Namysłów

Inwestycja obejmuje odcinek o długości 2,8 km, który zostanie poszerzony i dostosowany do obciążeń rzędu 11,5 t/oś. Inwestycja obejmuje również przebudowę 8 skrzyżowań, na których powstaną ronda oraz remont wiaduktu nad linią kolejową. Powstanie też ciąg pieszo-rowerowy, miejsca postojowe dla pojazdów ciężarowych, ekrany akustyczne, urządzenia BRD oraz nowy system oświetlenia drogi. Realizacja: lata 2020-2021.

Województwo świętokrzyskie

Budowa drogi S74 Przełom/Mniów – Kielce Etap I – proces przygotowawczy

Zatwierdzony Program Inwestycji dotyczy opracowania Koncepcji Programowej oraz wykonania badań archeologicznych dla budowy dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 21,2 km. Realizacja: do 2019 r.

Województwo małopolskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Skawa

W ramach inwestycji powstanie chodnik o łącznej długości 1,2 km. Realizacja: 2019 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze ekspresowej w miejscowości Pcim

W ramach inwestycji powstanie skrzyżowanie z ruchem okrężnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, np. oświetleniem. Realizacja: 2019 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Grybów

Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszego o łącznej długości 1,9 km. Realizacja: 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Siekierczyna

 
Zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania o długości 250 m, budowę pasa do lewoskrętu na drogę powiatową Siekierczyna – Naszacowice oraz poprawę geometrii skrzyżowania z drogą gminną G340473K. Realizacja: 2019 r.

Województwo podkarpackie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 77 w miejscowości Kopki

W ramach inwestycji powstanie rondo oraz chodniki na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą wojewódzką nr 861 i 863 (ul. Kwiecińskiego). Realizacja: lata 2018-2019.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA