Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

12 ofert na wykonanie KP dla S7 Kiełpin – Trasa AK w Warszawie

12 marca 2019 r. warszawski Oddział GDDKiA otwarł oferty na opracowanie koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S7 Kiełpin – Trasa AK w Warszawie. Dokumentacja powstanie w ciągu 12 miesięcy.

Najniższą cenę zaoferował spółka Value Engineering na kwotę 4,1 mln zł, natomiast najwyższą cenę zaoferował spółka Europrojekt Gdańsk na kwotę 8,7 mln zł.

Kosztorys inwestorski wynosi 3,5 mln zł.

Termin realizacji wynosi 12 miesięcy od podpisania umowy.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego.

Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– doświadczenie personelu,
- prowadzenie strony internetowej,
– cena.

Termin podpisania umowy zaplanowany został na czerwiec 2019 r., przy braku odwołań konkurentów biorących udział w przetargu.

Pierwszy przetarg nieograniczony został ogłoszony we wrześniu 2018 r. a w grudniu wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma TPF (3,4 mln zł). W styczniu br. firma ta zrezygnowała z podpisania umowy, co skutkowało unieważnieniem postępowania (kolejna oferta znacznie przekraczała kosztorys inwestorski). Ponowne ogłoszenie przetargu nastąpiło 30.01.2019 r.

O inwestycji:

Przyszły odcinek S7, pomiędzy Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej w Warszawie, ułatwiający dojazd do stolicy, będzie miał po trzy pasy ruchu w każdym kierunku a w niektórych miejscach nawet cztery. Przez mocno zurbanizowane tereny Bemowa i Chomiczówki planowa droga przejdzie dwoma tunelami. Projektowana droga posiada długość około 12,9 km i w początkowej części przebiega po istniejącym śladzie ul. Kolejowej. Następnie za węzłem „Kolejowa” droga odbiega w kierunku Kanału Młocińskiego, gdzie projektowana jest w nasypie.

Dalej droga biegnie wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do połączonych jezdnią zbierająco-rozprowadzającą zespolonych węzłów „Wólka Węglowa” i „Janickiego”. Dalej, za ul. Arkuszową, planowana droga schodzi do tunelu o długości około 1000 m i kolejnego o długości około 1100 m, a następnie wznosi się ponad teren nad drogą S8. Pomiędzy tunelami zaprojektowano węzeł „Generała Maczka” a na przecięciu dróg ekspresowych S8 i S7 zaplanowano węzeł „NS”. Oprócz wspomnianych tuneli powstaną również wiadukty, przejścia podziemne, kładki pieszo-rowerowe oraz urządzenia ochrony środowiska, tj. ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt i ogrodzenie trasy. Wjazd na trasę S7 będzie możliwy poprzez następujące węzły: „Kolejowa”, Wólka Węglowa”, „Janickiego”, Gen. Maczka, „NS” (połączenie z Trasą Armii Krajowej S8).

Planowany harmonogram realizacji:
– III kwartał 2020 r. ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”,
– II kwartał 2021 r. podpisanie umowy z Wykonawcą,
– 2022 r.-2024 r. realizacja robót budowlanych.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI