REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

1,3 mld zł na drogi lokalne

Rząd przeznaczy w 2018 r. 1,3 mld zł na budowę oraz remonty dróg gminnych i powiatowych. To o 500 mln zł więcej niż dotychczas planowano.

Czas na składanie wniosków o dotację z nowego Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej samorządy mają do 15 kwietnia br.

Głównym celem nowego programu rządowego jest wsparcie rozwoju mniejszych miast i terenów wiejskich.

– Mówi się, że drogi to krwioobieg gospodarki. Tam, gdzie jest on niedrożny, rozwój nie dotrze. Dodatkowe 500 milionów złotych to pieniądze na udrożnienie tego krwioobiegu –
powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Program będzie realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. – Kluczową rolę odegrają w nim wojewodowie, którzy zbierają od lokalnych samorządów propozycje zadań do realizacji. Wnioski można składać do 15 kwietnia, natomiast podpisanie umów na dofinansowanie projektów nastąpi po 31 maja – poinformował minister.

Program wpisuje się w założenia rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wyeliminowanie różnic w zakresie infrastruktury drogowej wyrówna szanse rozwojowe tych obszarów i podniesie ich konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną.

Dzięki programowi będą budowane m.in. skrzyżowania, mosty, wiadukty, kładki czy sygnalizacje świetlne, a inwestycje w drogi lokalne będą służyć m.in. poprawie dostępności do centrów gospodarczych lub społeczno-kulturalnych dla przedsiębiorców i lokalnej społeczności. Drogi budowane w ramach programu poprawią też dostęp mieszkańcom małych ośrodków do ośrodków życia społeczno-gospodarczego o znaczeniu regionalnym lub krajowym.

– Dobra jakość dróg w mniejszych miastach i na wsiach przekłada się na jakość życia ich mieszkańców, zwiększając ich mobilność na rynku pracy. Stan lokalnych dróg ma realny wpływ na rozwój danego obszaru –
podkreślił Kwieciński.

W ramach programu województwa, które otrzymają dotacje na łączną kwotę do 30 mln zł, to dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. Na dotacje do 40 mln zł mogą liczyć województwa kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie oraz śląskie. Z kolei województwa wielkopolskie i mazowieckie otrzymają dotacje powyżej 40 mln zł. Podział kwoty na województwa w ramach programu jest analogiczny jak w przypadku Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Warunkiem przyznania dotacji jest brak finansowania z innych źródeł, np. funduszy UE czy dotacji celowych budżetu państwa, posiadanie przez samorząd pełnej dokumentacji technicznej i projektowej oraz dopełnienie wymogów prawnych związanych z realizacją inwestycji. Zadanie powinno być w realizacji lub planowane do realizacji, a zakończone do końca 2018 roku, lub działanie którego realizacja zakończy się w 2019 roku (przy czym kwota wnioskowana może dotyczyć jedynie wydatków planowanych do poniesienia w 2018 roku).

Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA