REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

13 ofert na zaprojektowanie S17 Ząbki – Zakręt

14 marca otwarto oferty w przetargu na opracowanie elementów KP dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu DK17 na parametrach drogi ekspresowej, na odc. węzeł Ząbki (3+600) – do węzła Zakręt.

Wśród 13 złożonych ofert najniższą cenę, 3,9 mln zł, zaoferowało Konsorcjum COMPLEX PROJEKT Sp. z o. o. Biuro Projektowo-Konsultingowe, Firma Projektowa WANECKI Sp. z o. o., natomiast najwyższą cenę, 8,4 mln zł, ma oferta złożona przez TPF Sp. z o.o. Kosztorys inwestorski wynosi 6,5 mln zł.

Termin realizacji wynosi 12 miesięcy od podpisania umowy.

Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego.

Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:
– doświadczenie personelu,
- prowadzenie strony internetowej,
– cena.

Termin podpisania umowy zaplanowany został na czerwiec 2019 r., przy braku odwołań konkurentów biorących udział w przetargu.

Zadaniem projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

O inwestycji:
Trasa S17 na odcinku od węzła Ząbki do węzła Zakręt przebiegać będzie przez gminy: Zielonka, Sulejówek oraz Warszawę: dzielnice Wesoła i Rembertów.

Na długości ok. 10,1 km wybudowane zostaną 2 jezdnie z trzema pasami ruchu w każdą stronę oraz dwa węzły drogowe: Rembertów i Poligon (zjazd techniczny dla wojska).

Planowany harmonogram realizacji:
– IV kwartał 2020 r. ogłoszenie przetargu w systemie „Projektuj i buduj”,
– II kwartał 2021 r. podpisanie umowy z Wykonawcą,
– IV kwartał 2022 r. – IV kwartał 2024 r. realizacja robót budowlanych.

Szacowany łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi ok. 1,2 mld zł.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA