REKLAMA
Kolej Wiadomości
7 Minut czytania

1,5 mld zł unijnego wsparcia dla inwestycji transportowych

Większe bezpieczeństwo na drogach, więcej ładunków przewiezionych koleją, sprawny transport na Odrze – to efekty 8 inwestycji, które otrzymały 18 grudnia br. 682 mln zł dofinansowania unijnego.

Zdjęcie: Marcel, pixabay.com18 grudnia 2018 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało 8 umów o dofinansowaniu inwestycji PKP PLK, PKP Cargo, Lotos Kolej Sp. z o.o., Rail Capital Partners Sp. z o.o., PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o., Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

– Jeśli weźmiemy pod uwagę wartość podpisanych dzisiaj umów, na inwestycje transportowe z Programu Infrastruktura i Środowisko trafiło już ponad 60 miliardów złotych. To około 71% puli na transport w tym programie –
poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Szef resortu inwestycji dodał, że jeszcze w tym roku podpisane zostaną umowy o dofinansowanie unijne w wysokości kilku miliardów złotych.

– Finalizujemy umowy między innymi dla odcinka S7 Warszawa – Grójec i dla towarowej linii kolejowej C-E 65, czyli tak zwanej węglówki –
powiedział minister Kwieciński.

Łączna wartość projektów to ponad 1 485 milionów złotych. Unia Europejska dofinansuje je kwotą 682 miliony złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO S.A (Wagony platformy do przewozów intermodalnych)

Wartość całkowita projektu: 451,52 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: 183,42 mln zł
Beneficjent: PKP CARGO S.A.

Umowę o dofinansowanie podpisali Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Projekt obejmuje zakup nowego taboru, który zostanie przeznaczony m.in. do obsługi relacji prowadzonych pomiędzy terminalami morskimi i lądowymi. Połączenia będą realizowane w 91 relacjach, które obejmą terytorium niemal całego kraju. W ramach projektu PKP CARGO S.A. zakupi 936 nowo budowanych wagonów platform, przeznaczonych do przewozu kontenerów.

Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych

Wartość całkowita projektu: 227,58 mln zł
Wartość dofinansowania z UE: 92,39 mln zł
Beneficjent: PKP CARGO S.A.

Umowę o dofinansowanie podpisali Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Przedmiotem projektu jest zakup 5 nowo budowanych lokomotyw wielosystemowych oraz 220 wagonów platform do przewozów intermodalnych. Tabor zostanie przeznaczony do obsługi relacji w ruchu międzynarodowym.

Projekt przyczyni się do promocji transportu intermodalnego w Polsce. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego taboru do przewozu ładunków wzrośnie jakość usług przewozowych świadczonych przez PKP CARGO S.A. Zaspokojony zostanie również rosnący popyt na przewozy intermodalne wśród klientów beneficjenta. Kolejowy transport towarowy stanie się bardziej konkurencyjny. Wzrośnie też pozycja PKP CARGO S.A. na rynku przewozów intermodalnych.

Zakup lokomotyw trakcyjnych do wykonywania transportu intermodalnego w formule ROSCO

Wartość całkowita projektu: 202 541 709 zł
Wartość dofinansowania z UE: 82 332 954 zł
Beneficjent: Rail Capital Partners Sp. z o.o.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisali Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ireneusz Kozłowski, Prezes Zarządu i Łukasz Gomółka, Członek Zarządu Rail Capital Partners Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu jest zakup 12 fabrycznie nowych lokomotyw trakcyjnych, wyposażonych w dojazdowy moduł spalinowy. Dzięki modułowi możliwa będzie realizacja przewozów intermodalnych także na niezelektryfikowanych bocznicach kolejowych. Beneficjent będzie dzierżawił lokomotywy przewoźnikom wykonującym przewozy intermodalne (model ROSCO). Termin realizacji projektu: 1.02.2019-30.06.2021 r.

Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę LOTOS Kolej Sp. z o.o.

Wartość całkowita projektu: 183 102 309,58 zł
Wartość dofinansowania z UE: 74 279 897,26 zł
Beneficjent: Lotos Kolej Sp. z o.o.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisali Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Anatol Kupryciuk, Prezes Zarządu i Krzysztof Wiktorowicz, Członek Zarządu Lotos Kolej Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu jest zakup:
– 1 lokomotywy elektrycznej dopuszczonej do ruchu na terenie Polski,
– 1 lokomotywy elektrycznej dopuszczonej do ruchu międzynarodowego,
– 216 platform wagonowych o długości powierzchni ładunkowej wynoszącej 80,
– 108 platform wagonowych o długości powierzchni ładunkowej wynoszącej 60.

Przedsięwzięcie ma spowodować wzrost udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków. Zakupienie nowego sprzętu zwiększy zdolności przewozowe LOTOS Kolej o ok. 80 mln TEU-km/r. Termin realizacji projektu: 15.04.2019-30.06.2022 r.

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap II – część wiaduktów

Wartość projektu: 176 746 464 zł
Wartość dofinansowania z UE: 56 662 392 zł
Beneficjent: PKP PLK S.A.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisali Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP PLK S.A.

Projekt zakłada likwidację 4 przejazdów kolejowo-drogowych oraz budowę skrzyżowań dwupoziomowych w następujących lokalizacjach:
– przejazd kolejowo-drogowy na skrzyżowaniu z ul. Chełmżyńską w Warszawie;
– przejazd kolejowo-drogowy na skrzyżowaniu z ul. Marsa w Warszawie;
– przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Władysława Raczkiewicza w Warszawie;
– przejazd kolejowo-drogowy w ciągu z ul. Piłsudskiego w Sulejówku.

Powstanie też dokumentacja projektowa dla likwidacji piątego przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu z ulicy Krasińskiego w Sulejówku oraz budowy w tym miejscu wielopoziomowego skrzyżowania. Nowe skrzyżowania zostaną wybudowane w ciągu linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol (odcinek Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna).

Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

Wartość całkowita projektu: 162 000 000 zł
Wartość dofinansowania z UE: 137 700 000 zł
Beneficjent: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Umowę o dofinansowanie projektu podpisali Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Łukasz Bryła, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
– Zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących na wszystkie kategorie dróg, w tym zakup urządzeń rejestrujących do punktowego pomiaru prędkości i odcinkowego pomiaru prędkości, urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle i urządzeń monitorujących niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych oraz przenośnych urządzeń rejestrujących;
– Rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej poprzez dodanie nowych funkcjonalności podnoszących efektywność systemu CPD CANARD;
– Zakup 23 pojazdów technicznych, operacyjnych i zaplecza logistycznego.

Projekt ma spowodować spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków. Dzięki zastosowaniu bardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń rejestrujących wzrośnie efektywność systemu CANARD. Powiększy się też obszar objęty automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym. Termin realizacji projektu: 12.12.2018-30.11.2023 roku.

Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi wodnej

Wartość całkowita projektu: 50 012  300 zł
Wartość dofinansowania z UE: 42 500  000 zł
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Umowę o dofinansowanie projektu podpisali Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Projekt obejmuje:
– przebudowę istniejących zamknięć zasuwowych i segmentowych jazu oraz ich napędów;
– wykonanie nowych zamknięć remontowych, wykonanie napraw ogólnobudowlanych jazu;
– przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej;
– wykonanie nowego systemu sterowania jazem, nowego systemu oraz nowej instalacji telefonicznej i internetowej;
– naprawę kładek komunikacyjnych oraz konstrukcji mostu na jazie;
– przebudowę ubezpieczeń ponuru i poszuru jazu.

Podstawową funkcją stopnia Rędzin na Odrze (znajduje się on we Wrocławiu) jest utrzymanie odpowiednich głębokości na szlaku żeglownym na odcinku 6,49 km Różanka – Rędzin. Obecne zbyt małe głębokości tranzytowe sprawiają, że nie można w pełni wykorzystać ładowności barek. Utrudniona eksploatacja stopnia wodnego powoduje konieczność wprowadzania okresowych przerw w żegludze. Po modernizacji stopień wodny Rędzin będzie mniej awaryjny. Gwarantować będzie utrzymanie odpowiednich, stałych głębokości żeglugowych i bezpieczne przepuszczanie wód powodziowych. Inwestycja będzie realizowana do października 2020 roku.

Projekt modernizacji i rozbudowy Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia

Wartość całkowita projektu: 31 938 548 zł;
Wartość dofinansowania z UE: 12 852 149 zł;
Beneficjent: PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisali Przemysław Gorgol, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.

Projekt przewiduje modernizację i rozbudowę Terminala Intermodalnego w Małaszewiczach (gmina Terespol, województwo lubelskie) oraz zakup wyposażenia.

Inwestycja obejmuje:
– prace montażowe i roboty budowlane – przebudowę i rozbudowę placu terminala, prace w zakresie infrastruktury torowej, sieci teletechnicznych, sieci sanitarnych, sieci energetycznych wraz z oświetleniem i przeniesienie obiektów;
– zakup urządzeń i maszyn: suwnicy kołowej, reachstackera, ciągnika szynowo-drogowego.

Projekt będzie realizowany do 31.12.2020 roku.

Tekst: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Zdjęcie: Marcel, pixabay.com

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA