REKLAMA
Drogi Wiadomości
6 Minut czytania

16 programów inwestycji dla zadań drogowych

29 czerwca 2020 r. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 16 programów inwestycji dla zadań drogowych o wartości niemal 40 mln zł.

  
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
                       Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przez przebudową skrzyżowań, budową barier ochronnych, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i sygnalizacji świetlnych, poprawą oświetlenia przejść dla pieszych oraz zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem.

Zadania te będą realizowane w województwach: lubelskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim i wielkopolskim.

Województwo lubelskie
Budowa ronda w m. Krasnystaw na skrzyżowaniu DK17 z drogą wojewódzką nr 812

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę trzywlotowego skrzyżowania drogi krajowej nr 17 z drogą wojewódzką nr 812 w Krasnymstawie na rondo, wraz ze wzmocnieniem nośności nawierzchni do 115 kN/oś i korektą geometrii skrzyżowania. Ponadto planowana jest budowa chodników, zatoki autobusowej, oświetlenia ronda, wymiana znaków i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także budowa kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przełożenie instalacji wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej. Realizacja: lata 2021-2022

Województwo lubuskie
Przebudowa obwodnicy Żar na drodze DK12

Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 12 od km 34+950 do km 39+074 (z wyłączeniem wiaduktów w km 35+297, 36+734, 36+825, 35+376). Celem inwestycji jest dostosowanie odcinka drogi krajowej nr 12 do nośności nawierzchni 115 kN/oś. W ramach zadania zaplanowano poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowania (w km 37+450), budowę kanału technologicznego oraz przebudowę istniejących przepustów drogowych. Realizacja: lata 2022-2024

Montaż dwustronnych barier ochronnych oraz zamontowanie urządzeń energochłonnych na DK29 na odcinku węzeł Świecko – terminal

Celem inwestycji jest separacja kierunków ruchu na odcinku węzeł Świecko – terminal poprzez montaż barier ochronnych. W obrębie skrzyżowania z droga powiatową zamontowane zostaną urządzania energochłonne. Realizacja: 2020 r.

Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na przejściu dla pieszych w ciągu DK32 w obrębie dojścia do szkoły w miejscowości Gronów

Celem inwestycji jest wykonanie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w obrębie dojścia do szkoły w Gronowie w ciągu drogi krajowej nr 32 (w km 42+074). Realizacja: 2020 r.

Województwo mazowieckie
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 39 w miejscowości Lubsza

Zadanie obejmuje budowę wzbudzanej sygnalizacji świetlnej i oświetlenia na przejściu dla pieszych w Lubszy w ciągu DK39 (w km 56+290-56+320). Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na krętej drodze o charakterze tranzytowym. Realizacja: 2020 r.

Województwo opolskie
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 39 w miejscowości Lubsza

Zadanie obejmuje budowę wzbudzanej sygnalizacji świetlnej i oświetlenia na przejściu dla pieszych w Lubszy w ciągu DK39 (w km 56+290-56+320). Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa
pieszych na krętej drodze o charakterze tranzytowym. Realizacja: 2020 r.

Województwo podkarpackie
Montaż znaku aktywnego D-6 wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 9 w miejscowości Kolbuszowa

W ramach inwestycji wykonane zostanie dodatkowe oznakowanie i oświetlenie przejścia dla pieszych znakiem aktywnym D-6 na DK9 w Kolbuszowej. Budowa dodatkowego oznakowania i oświetlenia przejścia dla pieszych na odcinku drogi o dużym natężeniu ruchu pojazdów, w tym ciężarowych, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i widoczności niechronionych uczestników ruchu drogowego. Realizacja: 2020 r.

Województwo podlaskie
Obwodnica Augustowa – budowa dodatkowego ekranu akustycznego

W ramach zadania powstanie ekran akustyczny po prawej stronie DK8 o długości 63 m i wysokości 2,5 m (od km 7+891 do km 7+954) oraz dyfraktory oktagonalne o długości 134 m i wysokości 2,5 m (od km 7+891 do km 8+025). Realizacja zadnia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanej z przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu wynikających z ruchu pojazdów po drodze krajowej nr 8. Realizacja: 2020 r.

Województwo wielkopolskie
Budowa oświetlenia wraz z przebudową skrzyżowania w ciągu DK11 w miejscowości Pleszew

Celem inwestycji jest budowa oświetlenia DK11 w obrębie skrzyżowań z drogą gminną do Baranówka (od km 370+600 do km 371+020) i powiatową do Taczanowa i Nowej Wsi (od km 371+800 do km 372+190) w ciągu drogi krajowej nr 11. Ponadto skrzyżowanie z drogą gminną do Baranówka zostanie wyposażone w wyspy osłaniające lewoskręty oraz znaki aktywne. Realizacja: 2020 r.

Budowa sygnalizacji świetlnych wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 10 w miejscowościach Grabówno, Pobórka Wielka, Nieżychowo, Kosztowo

Celem inwestycji jest m.in. budowa sygnalizacji świetlnych z akomodacją, wydłużenie, przełożenie i zmiana nawierzchni chodników, przesunięcie zatoki autobusowej, likwidacja istniejących przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną ostrzegawczą, likwidacja wysp azylu, wydłużenie pasa lewoskrętu. Zadanie będzie realizowane w ciągu drogi krajowej nr 10 w Grabównie (od km 196+299 do km 196+499), Pobórce Wielkiej (od km 202+744 do km 202+944), Nieżychowie (od km 206+591 do km 206+791) oraz Kosztowie (od km 209+118 do km 209+318). Realizacja: 2020 r.

Budowa sygnalizacji świetlnych wzbudzanych wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK11 w miejscowościach Antonin i Słupia pod Kępnem

Celem inwestycji jest budowa dwóch wzbudzanych sygnalizacji świetlnych wraz z oświetleniem przejść oraz dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego, a także przebudowa chodników w celu dostosowania ich przebiegu do lokalizacji nowo budowanej sygnalizacji. Zadanie będzie realizowane w ciągu drogi krajowej nr 11 w Antoninie (od km 417+657 do km 417+857) oraz Słupi pod Kępnem (od km 453+400 do km 453+600). Realizacja: 2020 r.

Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DK25 w miejscowości Zbiersk-Cukrownia

Celem inwestycji jest budowa sygnalizacji świetlnej wraz akomodacją oraz wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych, dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego w ciągu drogi krajowej nr 25 (od km 279+000 do km 279+200). Realizacja: 2020 r.

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Kotlin

Celem inwestycji jest budowa sygnalizacji świetlnej, dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego, budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, przełożenie, wydłużenie oraz zmiana nawierzchni chodnika, likwidacja wyspy azylu w celu wydłużenia pasa lewoskrętu w ciągu drogi krajowej nr 11 (od km 360+791 do km 360+991). Realizacja: 2020 r.

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK11 w miejscowości Brodowo

Celem inwestycji jest budowa sygnalizacji świetlnej wraz akomodacją oraz oświetleniem przejścia i skrzyżowania w ciągu DK11 na skrzyżowaniu z drogą gminną i powiatową w Brodowie (od km 318+900 do km 319+650). Realizacja: 2020 r.

Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 36 w miejscowości Załęcze (węzeł S5 Rawicz)

Inwestycja przewiduje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK36 z łącznicą drogi S5 na węźle Rawicz, wraz z dostosowaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (od km 1+662 do km 1+862). Realizacja: 2020 r.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 11 na odcinku Ujście – Nowa Wieś Ujska

Celem inwestycji jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 793 m, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ciągu drogi krajowej nr 11 (od km 191+912 do km 192+705). Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły w Ujściu. Realizacja: 2020 r.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA