REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
4 Minuty czytania

18 lat w UE i ponad 18 mld zł wsparcia dla Warszawy

Warszawa to europejska metropolia, napędzana przedsiębiorczością i zaangażowaniem mieszkańców. Od wstąpienia Polski do Unii stolica otrzymała ponad 18 mld zł z budżetu UE na inwestycje i rozwój.

 
Zdjęcie: R. Motyl, www.ztm.waw.pl
Zdjęcie: R. Motyl, www.ztm.waw.pl
Dzień Europy – święto europejskiej jedności

– Już od 18 lat obecność w Unii Europejskiej wzmacnia suwerenność Polski i wpływa na rozwój kraju, w tym Warszawy. Członkostwo w UE pozwala efektywnie zabiegać o nasze interesy i dbać o nasze bezpieczeństwo. Bo razem jesteśmy silniejsi –
podkreśla prezydent Rafał Trzaskowski. – Wszyscy na co dzień dostrzegamy realne, materialne korzyści wynikające z bycia częścią europejskiej wspólnoty. A w nowej perspektywie finansowej UE chcemy przede wszystkim inwestować w mobilność i projekty infrastrukturalne, w tym dalszy rozwój systemu metra – dodaje prezydent.

Wielokierunkowy rozwój stolicy sprawia, że jest to miasto otwarte, przyjazne, funkcjonalne i nowoczesne, ukierunkowane na innowacyjne rozwiązania, zgodne z potrzebami społecznymi i poszanowaniem zrównoważonego środowiska. Dzięki temu Warszawa w ciągu ostatnich 18 lat stała się europejską metropolią na miarę XXI wieku. Zmiany te nie byłyby jednak możliwe bez wsparcia funduszy europejskich – najbardziej widocznej spośród wszystkich korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

10 tys. zł na jednego mieszkańca


Do tej pory stolica pozyskała z budżetu Unii Europejskiej ponad 18 mld zł, co w przeliczeniu daje aż  10 tys. zł na jednego mieszkańca. Jest to jeden z najwyższych wyników nie tylko w Polsce, ale i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Unijny  Fundusz Spójności  (FS), finansuje w Warszawie zarówno projekty z zakresu mobilności miejskiej, jak i większość projektów związanych z ochroną środowiska. Łączna kwota dofinansowania projektów z FS to ponad  14,6 mld zł.  Priorytetem jest infrastruktura transportowa, oparta głównie na niskoemisyjnym transporcie publicznym. Dlatego też największe środki przeznaczone są na rozwój komunikacji miejskiej, tak aby stanowiła ona dobrą alternatywę dla transportu indywidualnego. Kluczową warszawską inwestycją wspieraną ze środków FS jest  budowa II linii metra  i zakup nowoczesnego taboru (7,38 mld zł  dofinansowania z trzech projektów). Metro jest niewątpliwie czynnikiem miastotwórczym, a jednocześnie wprost wpisuje się w założenia przechodzenia na gospodarkę zeroemisyjną. Obecnie realizowany jest już III etap budowy drugiej linii metra wraz z zakupem niezbędnego taboru do jej obsługi. Ponadto, dofinansowane są projekty rozbudowy sieci tras tramwajowych, ekologiczne autobusy, kolej aglomeracyjna, system parkingów przesiadkowych, trasy rowerowe oraz ważne odcinki dróg.

Bulwary, fontanny i bezpieczeństwo


Dzięki środkom unijnym z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (EFRR) zrealizowano efektowny projekt renowacji bulwarów wiślanych oraz przyciągający publiczność Multimedialny Park Fontann. Nad brzegiem Wisły powstaje Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego – ośrodek badawczo-rozwojowy poświęcony innowacjom w edukacji. W ramach aktywności w nowo powstałym obiekcie przewidziano realizację eksponatów, zestawów edukacyjnych, scenariuszy zajęć i wiedzy na temat rozwoju kompetencji. Z kolei dla rozwoju stołecznego biznesu uruchomiono na Powiślu Centrum Przedsiębiorczości Smolna, a na Starej Pradze – Centrum Kreatywności Targowa. Przygotowany został także projekt bezpłatnych rozwiązań mobilnych, które ułatwią poruszanie się w przestrzeni publicznej, a także projekt dotyczący rozbudowy systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Łączna kwota dofinansowania projektów z EFRR to ponad  2,5 mld zł.

Trzecim z najważniejszych unijnych źródeł wsparcia rozwoju Warszawy jest  Europejski Fundusz Społeczny  (EFS). Duży nacisk został położony m.in. na aktywizację społeczno-zawodową niepełnosprawnych mieszkańców stolicy, wsparcie usług opiekuńczych, a także pomoc rodzinom. Łączna kwota dofinansowania projektów z EFS to ponad  750 mln zł.

Warszawa jako metropolia


Uzupełnieniem funduszy unijnych są środki z innych funduszy pomocowych Unii Europejskiej, skierowane głównie na naukę, badania i rozwój. Ważne są także środki z tzw. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w ramach którego Norwegia, Islandia i Liechtenstein przekazują wkład na realizację projektów o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i społecznym. Dzięki tym środkom zmodernizowano kamienice na Starym Mieście, w których ma siedzibę Muzeum Warszawy. Pozyskano także wsparcie systemowe dla stołecznych Domów Pomocy Społecznej i przywrócono naturalne łąki nad brzegami Wisły.

Unijne wsparcie obejmuje jednak nie tylko m.st. Warszawę, ale również całą warszawską metropolię. Odpowiedzią na wyzwania intensywnego rozwoju metropolitalnego są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – specjalny instrument finansowy, wykraczający poza dotychczasowe schematy programowania funduszy unijnych. W jego ramach Warszawa we współpracy z 39 sąsiednimi gminami – przy wsparciu funduszy unijnych – realizuje projekty, których wspólnym celem jest niwelowanie problemów o skali ponadlokalnej oraz wykorzystanie wspólnego potencjału aglomeracyjnego, zarówno w zakresie infrastrukturalnym (trasy rowerowe, parkingi P+R), jak i gospodarczo-społecznym (e-usługi publiczne, edukacja dzieci i młodzieży, tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3).  W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne na ponad 735 mln zł.

Dzień Europy 9 maja


Dzień Europy obchodzony jest co roku na pamiątkę rocznicy podpisania przez francuskiego ministra spraw zagranicznych,  Roberta  Schumana, tak zwanej Deklaracji Schumana z 9 maja 1950 r. w 5 lat po II wojnie światowej. Była ona propozycją wspólnej koordynacji produkcji stali i wydobycia węgla oraz utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). Inicjatywa uważana jest za fundament integracji europejskiej.

Źródło: tekst Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, www.ztm.waw.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA