REKLAMA
Drogi Wiadomości
6 Minut czytania

2,3 tys. zadań z dofinansowaniem z FDS

Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 r. Wsparcie rządowe uzyska 2 297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 674 gminne.

 
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km powiatowych i 1 759 km gminnych. Łączna wartość środków FDS przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 roku to 3 244 mln zł. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 474,3 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 269,6 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

– Lepsze drogi lokalne to wsparcie dla gospodarki, większe szanse na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Z Funduszu Dróg Samorządowych wspieramy modernizację i budowę tysięcy kilometrów dróg lokalnych –
powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy przeznaczymy 36 mld zł. Jeszcze nigdy na drogi powiatowe i gminne nie trafiły tak duże środki. Nowe inwestycje umożliwią zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

Podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r.:
Województwo dolnośląskie


Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego wyniesie 156,5 mln zł:
– 40,6 mln zł na zadania powiatowe,               
– 115,9 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 101 zadań: 23 powiatowe i 78 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 116 kilometrów dróg: 48 km powiatowych i 68 km gminnych.

Województwo kujawsko-pomorskie


Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego wyniesie 154,6 mln zł:
– 57,5 mln zł na zadania powiatowe,               
– 97,1 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 150 zadań: 26 powiatowych i 124 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 227 kilometrów dróg: 78 km powiatowych i 149 km gminnych.

Województwo lubelskie


Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego wyniesie 280,4 mln zł:
– 153,9 mln zł na zadania powiatowe,           
– 126,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 206 zadań: 44 powiatowe i 162 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 442 kilometrów dróg: 234 km powiatowych i 208 km gminnych.

Województwo lubuskie


Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubuskiego wyniesie 82,6 mln zł:
– 40,1 mln zł na zadania powiatowe,               
– 42,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 60 zadań: 14 powiatowych i 46 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 72 kilometrów dróg: 29 km powiatowych i 42 km gminnych.

Województwo łódzkie


Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego wyniesie 145 mln zł:
– 43 mln zł na zadania powiatowe,                       
– 102 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 190 zadań: 32 powiatowe i 158 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 289 kilometrów dróg: 95 km powiatowych i 193 km gminnych.

Województwo małopolskie


Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego, wyniesie 202,5 mln zł:
– 102,6 mln zł na zadania powiatowe,           
– 99,9 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 170 zadań: 42 powiatowe i 128 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 214 kilometrów dróg: 118 km powiatowych i 96 km gminnych.

Województwo mazowieckie


Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego wyniesie 306,1 mln zł:
– 162,6 mln zł na zadania powiatowe,           
– 143,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 138 zadań: 47 powiatowych i 91 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 298 kilometrów dróg: 162 km powiatowych i 135 km gminnych.

Województwo opolskie


Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa opolskiego wyniesie 57,1 mln zł:
– 19,7 mln zł na zadania powiatowe,               
– 37,4mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 39 zadań: 10 powiatowych i 29 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 45 kilometrów dróg: 24 km powiatowych i 21 km gminnych.

Województwo podkarpackie


Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podkarpackiego wyniesie 174,2 mln zł:
– 83,9 mln zł na zadania powiatowe,               
– 90,3 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 148 zadań: 45 powiatowych i 103 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 193 kilometrów dróg: 76 km powiatowych i 117 km gminnych.

Województwo podlaskie


Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego wyniesie 205,5 mln zł:
– 89,5 mln zł na zadania powiatowe,               
– 116 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 266 zadań: 101 powiatowych i 165 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 354 kilometrów dróg: 177 km powiatowych i 177 km gminnych.

Województwo pomorskie


Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego wyniesie 157 mln zł:
– 64,8 mln zł na zadania powiatowe,               
– 92,2 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 158 zadań: 32 powiatowe i 126 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 273 kilometrów dróg: 141 km powiatowych i 132 km gminnych.

Województwo śląskie


Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa śląskiego wyniesie 160,8 mln zł:
– 91,9 mln zł na zadania powiatowe,               
– 68,9 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 104 zadania: 35 powiatowych i 69 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 123 kilometrów dróg: 70 km powiatowych i 53 km gminnych.

Województwo świętokrzyskie


Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego wyniesie 145,6 mln zł:
– 60 mln zł na zadania powiatowe,                       
– 85,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 195 zadań: 57 powiatowych i 138 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 251 kilometrów dróg: 135 km powiatowych i 116 km gminnych.

Województwo warmińsko-mazurskie


Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego wyniesie 178,6 mln zł:
– 88,1 mln zł na zadania powiatowe,               
– 90,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 151 zadań: 48 powiatowych i 103 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 273 kilometrów dróg: 152 km powiatowych i 122 km gminnych.

Województwo wielkopolskie


Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego wyniesie 231,7 mln zł:
– 120,4 mln zł na zadania powiatowe,           
– 111,3 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 152 zadania: 41 powiatowych i 111 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 184 kilometrów dróg: 96 km powiatowych i 88 km gminnych.

Województwo zachodniopomorskie


Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego wyniesie 105,6 mln zł:
– 50,9 mln zł na zadania powiatowe,               
– 54,7 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 69 zadań: 26 powiatowych i 43 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 115 kilometrów dróg: 73 km powiatowych i 42 km gminnych.

Inwestycje dofinansowane z FDS w 2019 r.


W 2019 r. dofinansowanie z Funduszu otrzymało łącznie 4 280 zadań, z czego 3 131 na drogach gminnych i 1 149 na drogach powiatowych. Łączna wartość środków przyznanych na realizację zadań gminnych i powiatowych wyniosła blisko 4,5 mld zł. Pozwoliło to na realizację 6 tys. km dróg: 3 258 km gminnych i 2 742 km powiatowych.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA